Provincie wil geen nieuwe vaarweg naar Drachten, gemeente Smallingerland verbijsterd

Een binnenvaartschip © Shutterstock.com
Er komt geen bredere en diepere vaarweg voor de beroepsvaart naar Drachten over Grou en de Veenhoop. Dat heeft de provincie gemeld aan de gemeente Smallingerland.
In Drachten hebben een aantal bedrijven in De Haven aangegeven dat ze graag de mogelijkheid willen hebben om grotere vrachtschepen aan te laten meren. De nieuwe zou vaarroute vanaf het Prinses Margrietkanaal langs veenweidegebied de Hege Warren bij Oudega (Smallingerland) gaan.

Stekker eruit

Wethouder Maria le Roy van de gemeente is verbijsterd over het nieuws. "Wij waren al een heel eind in het proces. We waren al afwegingen aan het maken of het project te combineren is met natuur en recreatie. Tot onze grote schrik is daar nu door de provincie de stekker uit getrokken."
De vaarweg voor beroepsvaart blijft die door De Alde Feanen bij Earnewâld. Daar is lang niet iedereen blij mee. "We zullen moeten kijken hoe mensen dat beleven", zegt Le Roy. "Soms vinden recreanten havenontwikkeling ook heel erg mooi. Wij hopen dat dit in de toekomst ook voor ons zal gelden."

Economische motor

"Neemt niet weg dat wij bijzonder teleurgesteld en ontdaan zijn", gaat Le Roy verder "We hopen in de toekomst opnieuw naar de tekentafel te gaan en met elkaar in overleg te blijven voor de bereikbaarheid van Drachten, want het kan niet zo zijn dat deze economische motor in de steek wordt gelaten."
Yntze de Vries met het kritische vaarwegrapport van de ELP © Omrop Fryslân
Fractievoorzitter Yntze de Vries van de ELP in de raad van Smallingerland heeft een andere mening dan wethouder Le Roy. Hij noemt het besluit van de provincie 'heel verstandig'. "Op basis van de economische activiteiten in de haven is het volgens mij niet verantwoord om zo'n 100 miljoen te investeren in de nieuwe vaarweg. Onze haven kan prima functioneren met vrachtschepen van klasse 4."
De ELP publiceerde in februari dit jaar al een kritisch rapport over het plan voor de nieuwe vaarweg naar Drachten met de titel 'Varen is vooruitzien, op zoek naar het eerlijke verhaal.'
Provincie wil geen nieuwe vaarweg naar Drachten
"Bedrijven die aanvoer over het water nodig hebben met de allergrootste vrachtschepen kunnen beter een plekje aan het Prinses Margrietkanaal zoeken, dan hoef je niet voor 100 miljoen een nieuw kanaal naar Drachten te graven", zo zegt De Vries. Hij is van mening dat de gemeente Smallingerland de eigen bijdrage aan de nieuwe vaarweg beter op een andere manier kan investeren.

'Beter voor de natuur'

Hij denkt ook dat het besluit om geen nieuwe vaarweg aan te leggen langs De Veenhoop beter is voor de natuurontwikkeling van De Hege Warren. "Die nieuwe vaarweg zou mogelijk de blauwgraslanden in De Hege Warren aantasten. Die kun je nu mooi behouden, dus het is ook nog beter voor de natuur."
Provinciale Staten moet nog een besluit nemen over het voornemen om de stekker uit de nieuwe vaarroute te trekken. Nu er voorlopig geen nieuwe vaarroute komt rekent Smallingerland er op dat de bestaande vaarroute wordt gehandhaafd op minstens hetzelfde niveau.
Wethouder Maria le Roy over het schrappen van de nieuwe vaarweg naar Drachten