Friese kinderen vaak niet lid van de bibliotheek: "Maar ze lezen wel"

© Omrop Fryslân, Bauke Deelstra
In zes van de achttien Friese gemeenten is minder dan de helft van de kinderen lid van de bibliotheek. In Fryslân als geheel gaat het ook om minder dan de helft: 45 procent.
Waadhoeke, Leeuwarden, Dantumadiel, Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen en Ooststellingwerf scoren allemaal onder het landelijk gemiddelde, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Directeur Paulien Schreuder van de bibliotheek Noord-Fryslân wordt niet zenuwachtig van de cijfers, zegt ze. "Het is eigenlijk een beetje jammer, want het geeft een verkeerd beeld. Wij weten dat het anders is. Kinderen zijn misschien geen lid van de bieb, maar ze lezen wel."
Eigenlijk zijn die kinderen wel allemaal lid van de bieb, maar dan van de schoolbieb.
Paulien Schreuder, bibliotheekdirecteur
Omdat kinderen minder snel naar de bibliotheek gaan, is er een landelijk concept ontwikkeld dat de bieb naar de scholen gaat, legt Schreuder uit. "Dat betekent dat er op de scholen een collectie komt te staan. Bovendien komt er een leesconsulent langs die investeert in het promoten van boeken en de leerkrachten ondersteunt bij het lezen. Dus eigenlijk zijn die kinderen wel allemaal lid van de bieb, maar dan van de schoolbieb."
Schreuder mist de kinderen wel in de bibliotheken, zegt ze. "We hebben ook gezegd dat we er meer tijd en energie in moeten gaan stoppen, om de kinderen echt in de bibliotheek te krijgen. Maar het allerbelangrijkste is dat ze lezen."

Lesproject voortgezet onderwijs

En dat zit in het primair onderwijs wel goed, maar op het voortgezet onderwijs wordt het snel minder. "De grote zorg voor ons is vooral als kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan. Dan wordt de afleiding van de telefoon en andere zaken wel heel groot."
In Achtkarspelen beginnen ze daarom volgend schooljaar met een samenwerkingsproject in het voortgezet onderwijs, met een leesconsulent. "Om te zorgen dat er niet alleen wordt gelezen tijdens Nederlands, maar ook in biologie en aardrijkskundelessen. Dus dat we het breder pakken", zegt Schreuder. Als dat goede resultaten oplevert, wordt het project ook in andere gemeenten doorgevoerd.

Percentage in leeftijdsgroepen lid van bieb

0-6 6-9 9-12 12-15 15-18
Achtkarspelen 21 40 45 45 38
Dantumadiel 22 39 47 48 39
Ooststellingwerf 27 51 52 41 26
Leeuwarden 24 46 49 44 34
Tytsjerksteradiel 25 44 51 47 36
Waadhoeke 23 47 52 45 35