School Buitenpost niet meer 'excellent', twee andere Friese scholen nog wel

Het predicaat © Omrop Fryslân, Hayo Bootsma
Basisschool De Mienskip in Buitenpost heeft niet langer het predicaat 'excellente school'. Fryslân heeft nu nog twee scholen met die waardering: één in Harlingen en één in Ureterp.
Zowel De Mienskip (Buitenpost) als het IKC Sint Michaël (Harlingen) kreeg het predicaat in 2019. Zoiets loopt na drie jaar af. Die van Harlingen wordt verlengd tot en met het schooljaar 2024/2025.
Met het afvallen van De Mienskip blijven er twee 'excellente' Friese scholen over. Die in Harlingen dus en daarnaast basisschool De Opdracht in Ureterp. Die kreeg het predicaat in 2019, dat loopt volgend jaar af.

Niet eenvoudig

Het is een hele prestatie om het predicaat te behouden, zegt de Onderwijsinspectie. Vooral in deze tijd met personeelskrapte en een paar moeilijke coronajaren achter de rug.
In totaal zijn er maandag 43 predicaten uitgereikt aan scholen. Het gaat om bijna allemaal scholen waarbij het predicaat wordt verlengd. Er zit één nieuwe school bij.
"Dit is al de derde keer dat we 'excellent' zijn", zegt directeur Tineke Geertsma. "Daar zijn we echt trots op."
"We willen graag andere scholen ook uitdagen aan mee te doen aan dit traject", vertelt Geertsma. "Scholen kunnen meer betekenen dan met goed lesgeven. Het is wel moeilijk om iedere keer beter te worden. We hebben een heel stabiel team, weinig veranderingen."

Uitblinken

Om het predicaat 'excellent' te krijgen, moet een school niet alleen goed onderwijs bieden, maar ook op een andere manier uitblinken.
Sommige scholen vallen bijvoorbeeld op door een goede samenwerking met de buurt, anderen passen het onderwijs uitzonderlijk goed toe op leerlingen. Bijzonder inspirerende leerkrachten kunnen ook helpen om het predicaat te verdienen.
Het systeem van 'excellente' scholen is in 2012 ingevoerd. De minister van toen, Marja van Bijsterveldt, vond dat het te vaak over zwakke scholen ging, terwijl er ook veel goede scholen zijn.
Het idee was om scholen die het uitzonderlijk goed doen, een extra waardering te geven. Het grotere doel is het verbeteren van het onderwijs in z'n geheel. Scholen die het predicaat niet krijgen, zouden van 'excellente' scholen kunnen leren.
Om in aanmerking te komen voor het predicaat, moeten scholen zichzelf aanmelden. Dat kunnen basisscholen zijn, maar ook middelbare scholen en scholen voor speciaal onderwijs. Een onafhankelijke jury beoordeelt de scholen en geeft advies uit aan de Onderwijsinspectie.