FryslânDOK: Wat is het wonder van Titus Brandsma?

Ruim 57.000 mensen waren op 15 mei op het Sint Pietersplein in Rome bij de heiligverklaring van Titus Brandsma (1881-1942) door paus Franciscus. 'Voor ons was pater Titus al lang heilig,' zeiden velen.
Ook zij die niets met het katholieke geloof, het Vaticaan, de paus of zelfs maar religie hebben. De FryslânDOK 'Wat is het wonder? Titus Brandsma, een nieuwe heilige' is te zien op 25 juni bij NPO2 en op 26 juni bij Omrop Fryslân.
Anno Sjoerd Brandsma werd als boerenzoon geboren te Ugoklooster bij Bolsward. Al jong koos hij voor het kloosterleven. Hij sloot zich aan bij de orde van de karmelieten in Brabant en nam zijn vaders naam aan: Titus.
Titus Brandsma als 12-jarige © Omrop Fryslân
In Rome studeerde hij filosofie en hij werd later rector magnificus van de universiteit in Nijmegen. Tijdens de oorlog probeerde hij (katholieke) krantenredacties ervan te overtuigen onafhankelijk te blijven publiceren en niet de opgelegde NSB-progaganda op te nemen. Hij werd opgepakt, gedeporteerd en vond uiteindelijk de dood in concentratiekamp Dachau.
Titus Brandsma © Omrop Fryslân
In de FryslânDOK 'Wat is het wonder?' gaat documentairemaker Annet Huisman naar Rome en stelt ze de vraag wat 'heilig' vandaag de dag inhoudt.
Titus Hettinga uit Bolsward, achterneef van pater Titus is samen met zijn vrouw Jetty, kinderen en kleinkinderen ook aanwezig bij de heiligverklaring. Een band met de kerk is er nauwelijks meer, maar wel met de waarden waar Titus voor stond.
Titus en Jetty Hettinga in Rome © Omrop Fryslân
Er wordt nog steeds druk gelobbyd om pater Titus tot beschermheilige van de journalistiek te benoemen. Bart Brandsma, óók familie, studeerde evenals Titus filosofie en werkte als journalist.
Zijn missie is: vat krijgen op de polarisatie in de samenleving. Precies daarin ziet hij Titus als voorbeeld en poogt hij een brug te slaan tussen gelovigen en niet-gelovigen. De kracht van pater Titus schuilt in zijn training en wezen als monnik, denkt Bart Brandsma.
Bart Brandsma © Omrop Fryslân
Annet Huisman over haar documentaire
FryslânDOK 'Wat is het wonder? Titus Brandsma, een nieuwe heilige'
Zaterdag 25 juni NPO2 15.30 uur (herhaling zondag 26 juni 13.25 uur)
Zondag 26 juni Omrop Fryslân 17.00 uur (herhaling ieder uur)
FryslânDOK wordt Nederlands ondertiteld.