Vluchtelingen noodopvang WTC krijgen geen antwoorden: "We moeten geduldig blijven"

Een eerder protest van de vluchtelingen © Omrop Fryslân
Vluchtelingen in de noodopvang in het WTC in Leeuwarden hebben niet alleen te maken met slechte omstandigheden in de noodopvang, maar ook met de onzekerheid van hun verblijfsstatus.
Door achterstanden bij de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) wachten ze al acht maanden op informatie terwijl dat wettelijk binnen zes maanden zou moeten. Ze kaarten dit kortgeleden aan bij burgemeester Buma.

'Frustrerend en treurig'

Dinsdag kwamen er twee medewerkers van de IND naar Leeuwarden toe om met acht vluchtelingen uit de bewonersraad te praten over de problemen waar de vluchtelingen tegenaan lopen.
Een van de vluchtelingen die meedeed aan het gesprek is Hassan. Hij vertelt dat bewoners vooraf heel enthousiast waren over de komst van de IND, omdat ze hoopten antwoorden te krijgen, maar dat gebeurde niet.
"We begrijpen dat er veel vluchtelingen zijn. Daardoor zijn er te veel asielaanvragen voor het huidige personeel van IND. Dus die antwoorden krijgen we pas op lange termijn. Dus we moeten geduldig blijven. En dat is zeer frustrerend en treurig."

BSN-nummer

Wat voor de vluchtelingen met name frustrerend is, is het gebrek aan een BSN-nummer. Dit persoonlijke nummer heb je in Nederland nodig om te kunnen studeren of werken. Maar zolang de vluchtelingen geen update krijgen vanuit de IND, komt het BSN-nummer er ook niet.
Mohammed uit Syrië is advocaat en wil niets liever dan werken, maar dat kan nu niet. "Ik wil doorgaan met mijn leven. Ik wil graag een actieve inwoner zijn en werken om hier een toekomst op te bouwen, Ik wil geen geld aannemen en dan zitten en wachten. Nee, ik wil zoals veel anderen werken om vooruit te komen in het leven. Niet alleen maar in de noodopvang wachten, zonder hoop."
Een andere vluchteling zegt: 'In Syrië ga ik 1 keer dood. Hier sterf ik ieder dag een beetje."
Een woordvoerder van de IND laat weten dat ze begrijpt dat vluchtelingen duidelijkheid willen, maar dat de behandeling van asielaanvragen 'een ingewikkelde logistieke puzzel' is.