Friezen halen veel mbo-diploma's, landelijk steeds minder

ROC Friese Poort yn Drachten © Omrop Fryslân, Darshan Boerema
Landelijk gezien halen jongeren steeds minder vaak een diploma op mbo-niveau, maar in Fryslân is dit aantal sinds 2005 nog niet veranderd. Dat is een van de conclusies van het onderzoek waar het Fries Sociaal Planbureau (FSP) dinsdag mee komt.
Landelijk haalt bijna de helft van de jongeren een diploma op mbo-niveau. Dat ligt in Fryslân zichtbaar hoger, vertelt Sibilla Hoekstra, onderzoekster bij het FSP. "In Fryslân is dat 68 procent, en dan zijn er ook nog verschillen per regio."
"Leeuwarden haalt het percentage van Fryslân naar onderen, legt ze uit. "Want bijvoorbeeld Zuidoost- en Zuidwest-Fryslân is het aandeel bijna driekwart."
Het hoge aantal mbo-diploma's is deels te verklaren. "Fryslân staat wel bekend als een provincie met veel mbo'ers. We hebben hier ook veel banen op mbo-niveau."

Wetenschappelijk onderzoek

"We zien hiernaast ook dat er minder diploma's op wetenschappelijk niveau worden gehaald. Dat gebeurt al lang", zegt Hoekstra. "Dat is op zichzelf ook logisch, want we hebben hier ook een kleiner aanbod van wetenschappelijk onderwijs. Als je dat wilt volgen, zal je toch de provincie uit moeten."
Deze ontwikkeling komt niet alleen door het kleine aanbod, zegt Hoekstra. "Wij zien dat in het basisonderwijs ook al minder vwo-adviezen worden gegeven, en er worden dan ook minder vwo-diploma's gehaald. "
RUG / Campus Fryslân © Omrop Fryslân, Sian Wierda
Friezen dy't wol in wittenskiplike stúdzje dogge, wurde net altyd meinommen yn de berekkening. "As se net mear thús wenje, komme se net yn de sifers foar." En krekt dat is faak it gefal, omdat it oanbod oan heger ûnderwiis yn Fryslân lyts is.
Friezen die wel een wetenschappelijke studie doen, worden niet altijd meegenomen in de berekening. "Als ze niet meer thuis wonen, komen ze niet meer in de cijfers voor." En dat is vaak het geval, omdat het aanbod in hoger onderwijs zo klein is in Fryslân.

Niveau niet lager

Dat in het basisonderwijs vaker vmbo wordt geadviseerd, zegt niks over het niveau van Friese kinderen. "De scores op de eindtoetsen komen overeen met het landelijke, dus daar ligt het niet aan."
Een verklaring zou volgens Hoekstra kunnen zijn dat de ambitie lager ligt. "Maar ook dat hier een hele hoop banen zijn op mbo-niveau, dan is het misschien ook niet nodig om een hoger diploma te halen."
Sibilla Hoekstra van het Fries Sociaal Planbureau