Vogelgriep loopt uit op grote crisis; partijen overleggen over plan van aanpak

Een dode grote stern © Natuurmonumenten
De vogelgriep loopt langzamerhand uit op een grote crisis. Van de Waddeneilanden, maar ook vanuit de provincie komen meldingen van dode vogels. Met de Veiligheidsregio is er maandag overleg over de aanpak van de crisis.
Op de Waddeneilanden zijn meerdere dode grote sternen aangespoeld. "Op Schiermonnikoog is een dode grote stern gevonden, met een ring aan de poot. Die was geringd op Griend op 11 juni 1994. Kun je nagaan, dat beestje is 28 jaar heen en weer gevlogen naar Nieuw-Zeeland en Griend om daar te broeden", vertelt Jan Willem Zwart van Natuurmonumenten.
De situatie op Griend viel niet tegen. "Vogelwachter Jan Veen was daar dit weekend. Hij trof veel dode kuikens aan van de grote stern en wat volwassen meeuwen en scholeksters, maar niet de duizenden die we verwachtten. Het kan zijn dat een deel van de eerste broedsels al klaar is en alweer weg is."

Duivels dilemma

Een van de punten om bij het overleg te bespreken, is wat te doen met de dode dieren. "Dat is een duivels dilemma. Het gaat juist om vogels die in kolonies broeden. Als je de kolonie binnengaat om ze op te ruimen, dan verstoor je de rest en heb je bovendien kans om het virus verder te verspreiden. Of moet je ze laten liggen, maar dan is er ook kans op besmetting. De vogelwachter op Griend heeft ze geruimd en diep begraven."
Vogelgriep loopt uit op grote crisis
Bij het bespreken van het plan van aanpak zijn verschillende partijen. "Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid, de wilde vogels zitten overal, en weten we dat van elkaar. De gemeente moet de kadavers afvoeren, het waterschap heeft een registratieapp en de Veiligheidsregio heeft een coördinerende rol."
Een dode gans © Omrop Fryslân, Jeroen Boersma
Niet alleen op de eilanden en bij de kust worden dode dieren aangetroffen. "In de provincie zijn ook verschillende koloniën, zoals bij het Hegewiersterfjild. Daar zijn ook veel dode dieren gevonden. Op Texel zijn ze bijna allemaal dood. Daar blijft niets van over."

Niet aankomen

Zwart roept om dode dieren met rust te laten als mensen ze zien liggen. "Niet aankomen. De vogelgriep is nog niet één op één overdraagbaar op de mens, maar het zit er wel heel dichtbij. Het kan overgedragen worden op vleesetende dieren zoals katten, honden en vossen. Dat is redelijk dicht bij de mens. Als dat overslaat, zijn we nog verder van huis."
Het heeft ook geen zin om zieke dieren naar de dierenambulance of dierenarts te brengen. "Die kunnen er niets mee, dus laten liggen."
Jan Willem Zwart