Leo Popma krijgt Rink van der Veldepriis voor 'It sket fan Toussaint'

Leo Popma © Sirkwy
Leo Popma heeft vandaag de Rink van der Veldepriis gekregen. Hij krijgt de tweejaarlijkse prijs voor zijn roman 'It sket fan Toussaint'.
Popma (84) bracht het prijswinnende boek uit in 2020. 'It sket fan Toussaint' gaat over een krimpdorp en de strijd van de mensen in dat dorp tegen de daling. Een van de inwoners begint met protestacties.
De Rink van der Veldepriis is een initiatief van de gemeente Smallingerland, samen met de stifting Frysk Letterkundich en Dokumintaasjesintrum.
De fysieke prijs is een beeld, gemaakt door Anne Woudwijk. Popma kreeg de prijs in restaurant It Polderhûs in De Veenhoop uit handen van burgemeester Jan Rijpstra.

Betekenis Van der Velde

Met de prijs willen de initiatiefnemers de herinnering aan Rink van der Velde levend houden en zijn betekenis voor het Friese proza onderstrepen.
Dit jaar is de Rink van der Veldepriis voor de tiende keer uitgereikt. De prijs is bedoeld voor schrijvers die, net als Van der Velde, literair proza schrijven in een van de genres die Van der Velde ook beoefende. Dat kan dan in het Fries of in één van de streektalen die in Fryslân worden gebruikt.

Eerdere winners

De eerste winnaar van de prijs was Koos Tiemersma in 2004. Daarna kregen Harmen Wind, Auck Peanstra, Arjen Terpstra, Ferdinand de Jong, Ale S. van Zandbergen, Anne Feddema, Willem Schoorstra en als laatst Johan Veenstra de prijs.