Onderzoek Fries Sociaal Planbureau: vooral jongeren positief over Lelylijn

Op het station van Leeuwarden © ANP
Jongvolwassenen tussen de 18 en 39 jaar zijn positiever over de aanleg van de Lelylijn dan ouderen. Dat blijkt uit cijfers van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) dat onderzoek deed naar het Deltaplan voor het Noorden.
Bij jongvolwassenen is de steun voor de plannen 56 procent, terwijl dat bij de andere groepen zo'n 40 procent is.
Het Fries Sociaal Planbureau heeft onderzoek verricht naar de Lelylijn
Om erachter te komen hoe inwoners van Fryslân over het Deltaplan denken, heeft het FSP hun 'Panel Fryslân' bevraagd. In dit burgerpanel zitten 7.000 leden van verschillende geslachten, leeftijden, opleidingsniveaus en inkomens. De leden komen uit alle streken van Fryslân.
Over de aanleg van de Lelylijn zijn de meningen over het algemeen erg verdeeld. 46 procent is positief of heel positief, terwijl 24 procent er negatief over denkt.
De mensen die er negatief over denken, zijn vooral bang voor negatieve effecten voor het milieu, de natuur en het landschap. Voorstanders leggen de nadruk op de snellere verbinding met de rest van het land.
Het tracé van de Lelylijn © Omrop Fryslân
Verder zijn mensen die hoogopgeleid zijn vaker positief dan laagopgeleide mensen. In plekken met meer dan 15.000 inwoners is er meer enthousiasme voor de plannen dan in plekken met minder inwoners.

Extra woningen voor Friezen

In het Deltaplan staat ook dat er een hoop huizen bijgebouwd moeten worden. Friezen kunnen zich in het algemeen hier wel in vinden, maar alleen als de huizen ook bedoeld zijn voor de huidige bewoners van Fryslân.
Voor de respondenten staat het behoud van de levenskwaliteit hierbij voorop. Het vergroten van de aantrekkelijkheid van Fryslân als woonplaats voor nieuwe inwoners kan op minder steun rekenen.
Nieuwbouw in de Leeuwarder wijk Blitsaerd © ANP
De onderzoekers concluderen dat de inwoners van Fryslân meer waarde hechten aan de plannen die bijdragen aan regionale ontwikkelen dan de plannen die bijdragen aan landelijke vraagstukken.
In hun oordeel over het Deltaplan weegt de kwaliteit van het landschap, de natuur en het milieu zwaarder mee dan de economische waarde. Het FSP noemt dat 'opvallend'.
Aanvullend op het onderzoek van het FSP kunnen Friezen ook op het digitale participatieplatform Stim fan Fryslân in gesprek over de plannen van het Deltaplan. De reacties worden door Provinciale Staten gebruikt voor het debat op 13 juli.