Vogelwacht boos op organisatie Oerol: activiteiten naast broedende vogels

Lepelaars © Remco de Vries, Omrop Fryslân
Vogelwacht Terschelling is verbijsterd over het feit dat cultureel festival Oerol activiteiten zal houden in de buurt van broedende vogels.
Zo staan bij het kleidepot nu stokken en palen en wapperen er vlaggen. Aan de andere kant van het eiland, bij de Wierschuur, staat een grote tent met een eettafel van 100 meter tegen het Natura 2000-gebied aan. De scholekster die daar op een nestje eieren zat te broeden, is al vertrokken.

Locatie nooit besproken

"Wij zijn er verbolgen over", zegt Arie Doeksen van Vogelwacht Terschelling. "We hadden altijd goed overleg met de organisatie van Oerol, maar hier is wat fout gegaan."
Doeksen wist van de plannen bij de Wierschuur, maar over de kleidepot is de vogelwacht nooit ingelicht, al zegt de organisatie van het festival van wel: "Zij zeggen dat de locatie met ons besproken is, maar wij zijn twee, drie keer in overleg geweest en we hebben het nooit over het kleidepot gehad."

Rustplaats voor vogels

Het kleidepot is een zogenaamde hoogwaterrustplaats. Daarom zitten er veel vogels. "De graspieper zit er in groten getale, er zit nog een scholekster te broeden, er zitten altijd zeven, acht lepelaars te foerageren en er zijn eidereenden met jongen", zegt Doeksen.
De vogelwacht is bang dat de vogels de rustplaats niet meer weten te vinden als er een festival wordt gehouden. Doeksen en zijn collega's zullen bij het evenement in de gaten houden wat er met de vogels gebeurt. Voor hem is één ding zeker: "Dit gaat niet weer gebeuren."
Arie Doeksen van Vogelwacht Terschelling
Oerol-directeur Siart Smit kan zich niet vinden in de kritiek van de vogelwacht "Wij letten altijd heel goed op de natuurwaarden en op het moment dat er een broedsel zit dan passen we ons aan", zegt Smit. Volgens hem houdt ook de FUMO daar toezicht op.
De directeur heeft de Vogelwacht uitgenodigd voor een gesprek, maar daar zijn ze niet op ingegaan. "Op dit moment willen ze dat gesprek met ons niet aan, dus dan wordt het heel moeilijk om je argumenten uit te wisselen en tot een vergelijk te komen", zegt Smit.
Oerol-directeur Siart Smit over de boosheid van de Vogelwacht