Te weinig leraren middelbare scholen en tekort zal alleen maar toenemen

Middelbare school © Omrop Fryslân, Auke Zeldenrust
In Fryslân is een tekort van 66 docenten in het voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit cijfers van Centerdata. De verwachting is dat het lastig wordt om alle plekken in te vullen.
Het tekort aan docenten op middelbare scholen speelt landelijk en ook Fryslân heeft er dus ook last van. Niet dat er meer vacatures zijn, het ligt meer aan een afnemende instroom van nieuwe docenten.
Er zijn te weinig docenten op Friese middelbare scholen
Volgens Willem Eikelenboom van NHL Stenden gaat het slecht met de aanmeldingen voor de lerarenopleiding. "In de afgelopen tien jaar zien we een geleidelijke teruggang in het aantal aanmeldingen voor de lerarenopleiding."
Middelbare school © Omrop Fryslân, Auke Zeldenrust
In 2014 waren bij NHL Stenden 500 aanmeldingen voor de voltijdsopleiding, nu zijn dat er 250. Studenten kunnen zich nog tot 1 oktober inschrijven, maar dat er sprake is van een daling is wel duidelijk.
Tot het jaar 2024 zal daarom het tekort aan docenten in Fryslân toenemen.

Hoogtepunt in 2024

Voor dit jaar wordt een tekort van 66 fte's in Fryslân verwacht. Daarbij staat 1 fte is gelijk aan 1 volledige baan. Vorig jaar waren dat nog 58 fte's.
Het hoogtepunt van het tekort wordt verwacht in 2024. Dan zullen middelbare scholen 73 fte's niet kunnen invullen. Het tekort van Fryslân ligt onder het landelijk gemiddelde.
Middelbare school © Omrop Fryslân, Auke Zeldenrust
Joost Visser van schoolkoepel Fricolo geeft aan dat in en na de coronatijd al redelijk wat extra docenten zijn aangenomen om achterstanden weg te kunnen werken.

Krimpregio's

Tegelijkertijd kunnen ook niet alle scholen zomaar veel docenten vast aannemen, want er zullen in de toekomst in sommige streken minder kinderen zijn en dus minder leerlingen naar school gaan.
Vooral in de gebieden buiten de steden- de krimpregio's - moeten scholen anticiperen op een toekomst waarin minder docenten nodig zijn.
Willem Eikelenboom
Maar momenteel is het juist lastig om genoeg leraren te kunnen krijgen. Vooral vakken als Nederlands, Duits en wiskunde zijn moeilijk in te vullen.
Visser denkt dat een deel van de oplossing kan liggen in samenwerking tussen opleidingsorganisaties zoals NHL Stenden, de Rijksuniversiteit Groningen en middelbare scholen.

Talentscouting

Eikelenboom vertelt dat ze daar al druk mee bezig zijn. "We zijn bezig met talentscouting. Meerdere middelbare scholen in Noord-Nederland selecteren zelf talenten. Wij bieden ze een bijbaan aan in het onderwijs. Daarnaast willen we ze ook leuke taken aanbieden, zodat ze een positief beeld krijgen van het docentenvak."
Volgens bestuurder Joost Visser van de onderwijskoepel Fricolore is dat een briljant idee. "Een van de sterke dingen van het onderwijs is dat we de leraren van de toekomst al in huis hebben."