Sikko Klaver van Gemeentebelangen Leeuwarden: "Hounspolder blijft een polder"

© Omrop Fryslân
Als Gemeentebelangen Leeuwarden niet in het nieuwe college van Leeuwarden was gekomen, was de situatie voor de weidevogels in de Hounspolder bij Goutum nog veel minder geweest. Dat zegt fractievoorzitter Sikko Klaver van Gemeentebelangen.
In de verkiezingsstrijd was een van de speerpunten van de partij dat er geen nieuwe woonwijk in het natuurgebied zou komen. Dat het aantal zetels van Gemeentebelangen in de raad verdubbelde van twee naar vier, was voor een groot deel aan dat standpunt te danken. Die woonwijk, De Hem, komt er echter al in de Hounspolder.
Klaver geeft toe dat zijn partij niet heeft gekregen wat het wilde, en de kiezers beloofde, maar van kiezersbedrog wil hij niet weten. "Wij van Gemeentebelangen hechten aan een goed weidevogelgebied. Wij willen die vogels beschermen. Als wij op dat moment met zo'n standpunt mensen blij maken, dat is de volgorde namelijk, dan is dat mooi."
Voor Gemeentebelangen was de inzet om er zoveel mogelijk uit te halen voor de weidevogels
In het verkiezingsprogramma schreef Gemeentebelangen Leeuwarden over de Hounspolder: "We zijn al jaren voorstander van het behouden van dit unieke vogelweidegebied." Dat leverde de partij veel stemmen op uit Goutum van tegenstanders van de bouwplannen.
Ruim tweehonderd inwoners van Leeuwarden en omliggende dorpen plaatsten in februari zelf een advertentie in de Friese kranten met de oproep om niet te stemmen op de partijen die wel voor nieuwbouw in de Hounspolder waren.
Laten we wel zijn, op het moment dat we langs de kantlijn blijven staan, dan gebeurt er nul komma nul
Sikko Klaver, fracteivoorzitter van Gemeentebelangen Leeuwarden
Door de bouwplannen lijkt er niet veel van het gebied over te blijven, maar daar is Klaver het niet mee eens. "Die Hounspolder blijft een polder. Dat was anders ook al zo, want er komt een buffer. We vonden alleen dat die buffer te klein was. Dus de inzet was om er zoveel mogelijk uit te halen."
Klaver geeft toe dat zijn partij niet staat te springen over dit onderdeel in het coalitieakkoord. Toch is het volgens hem belangrijk dat de partij erbij zit. "Laten we wel zijn, op het moment dat we langs de kantlijn blijven staan, dan gebeurt er nul komma nul. Dan kunnen we dus niets inbrengen en zitten we de komende vier jaar niet aan de knoppen."
Volgens Sikko Klaver wordt de buffer tussen de Hounspolder en de nieuwbouw groter
Ook al heeft Gemeentebelangen de bouwplannen in de Hounspolder niet kunnen keren, er is toch wat bereikt, zegt Klaver. "Wat we wel voor elkaar hebben gekregen, is dat er extra maatregelen komen. De buffer wordt een beetje groter en er komen geen tuinen aan die kant."
Die buffer tussen de bebouwing en de polder zou 7 tot 15 meter breder worden, maar volgens een rapport van ecologisch onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga zou dat eigenlijk wel 300 meter moeten zijn.
In It Polytburo bespreken presentatoren Andries Bakker en Eric Ennema iedere week met een gast actuele thema's in de politiek. Kijk hier naar de volledige uitzending met Sikko Klaver.
Dorpsbelang Goutum en verschillende natuurorganisaties zijn erg teleurgesteld over het doorgaan van de bouwplannen. Maar volgens Klaver staat daar tegenover dat er elders meer weidevogelgebied bijkomt.
"Drie keer zo groot als de Hounspolder. Dat is nu vastgeklikt en er komt ook geld voor. Dat was anders niet gebeurd." Klaver kan niet zeggen om hoeveel geld het gaat.
Fractievoorzitter Sikko Klaver is het niet eens met de kritiek die zijn partij krijgt
Klaver begrijpt dat het lijkt alsof zijn partij veel heeft weggegeven nu ze in de coalitie zitten. "Maar we moeten niet altijd kijken naar wat we niet hebben gekregen, we moeten kijken wat we wel hebben gekregen. Doordat we zijn binnengekomen, hebben we maatregelen gekregen. Als we er niet in hadden gezeten, dan waren die maatregelen er niet gekomen, was die compensatie van drie keer zo groot niet vastgeklikt en was er ook geen geld voor gekomen."
De cartoon van Sikko Klaver © Omrop Fryslân