Ried fan Fryske Beweging woest om bezuinigingsplannen op het Fries

Friso Douwstra © Omrop Fryslân
De Ried fan de Fryske Beweging denkt dat de bezuinigingen op het Fries mogelijk in strijd zijn met de wet. Het Rijk en de provincie hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid en zorgplicht voor de Friese taal en cultuur.
De provincie Fryslân wil de komende jaren structureel 7,2 miljoen euro bezuinigen. Volgens gedeputeerde Friso Douwstra is dat nodig om te voorkomen dat de provincie in de rode cijfers belandt. Een van die bezuinigingen is 1,6 miljoenen minder voor het budget voor taal en cultuur per 2025.
Door de voorgestelde bezuinigingen lopen die sterk terug. Bovendien gebeurt dat met deze voorstellen eenzijdig en zonder overleg met de andere verantwoordelijke: het Rijk.
Mogelijk schendt de provincie nu de Wet gebruik Friese taal. De raad adviseert daarom aan Provinciale Staten om door een onafhankelijke partij uit te laten zoeken wat de zorgplicht voor de Friese taal en cultuur precies inhoudt.

Verantwoordelijkheid voor het Fries

De Ried fan de Fryske Beweging is erg geschrokken van de plannen van Gedeputeerde Staten om flink te bezuinigen op de Friese taal en cultuur. In een brief aan Provinciale Staten vraagt de Raad de Statenfracties nadrukkelijk om zorg te dragen voor het in stand houden en verbeteren van de infrastructuur van de Friese taal en niet mee te gaan in de voorstellen van Gedeputeerde Staten.
Onlangs heeft de provincie met het Rijk een zichtbaarheidsakkoord gesloten, aanvullend op de 'Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer'. Dat staat haaks op de voorstellen die Gedeputeerde Staten nu voorleggen.

Minder fte

Van de ambtenaren bij de provincie die bezig zijn met de Friese taal en cultuur blijven met deze plannen maar de helft (5 fte) over. Zo'n achteruitgang heeft niet alleen gevolgen voor de plannen die momenteel zijn ingezet en afspraken die zijn gemaakt, maar zal uiteindelijk gevolgen hebben voor de volledige infrastructuur van het Fries