VIDEO: Kerkdienst vanuit de Oosterkerk in Kollum

Omrop Fryslân zendt elke zondag een kerkdienst met een oecumenisch karakter uit. In de maand mei is dat vanuit de Oasterkerk in Kollum.
De dienst wordt verzorgd door de Fonteinkerk van Bûtenpost. Voorganger is Gerbram Heek. De muzikale bijdrage komt van Anne-Clair Brouwer, Jeremy Langevoort, Bert Jaap Bosma, Theo Boven, Lieke Hoekstra en Anne Heek. Organist is Freek Steenbergen.
De liturgie van de dienst is hier te vinden.