Motie van treurnis tegen Fokkinga in stikstofdebat: "Gedeputeerde is regie kwijt"

De Vries in debat met Fokkinga © Omrop Fryslân, Onno Falkena
Statenlid Wiebo de Vries van de ChristenUnie heeft een motie van treurnis ingediend tegen gedeputeerde Klaas Fokkinga. De Provinciale Staten uitten stevige kritiek op de stikstofaanpak van Fokkinga.
"De gedeputeerde dondert een aanpak over de schutting om de reactie af te wachten om aansluitend de communicatie weer op te pakken. U heeft niet in de gaten wat zoiets doet", zegt Wiebo de Vries uit Ooststellingwerf, het enige Statenlid dat in de gemeente Ooststellingwerf woont.
De Vries (CU) was er slecht over te spreken dat Fokkinga een uitnodiging van de gemeente Ooststellingwerf had afgeslagen, omdat hij eerst met Provinciale Staten wilde praten. "Er is veel werk aan de winkel, maar deze gedeputeerde is de regie duidelijk kwijt", was De Vries zijn conclusie.
Fokkinga kreeg het verwijt dat hij door onhandige communicatie voor 'onnodige onrust' heeft gezorgd in Ooststellingwerf.

110 boeren uitkopen

De irritatie draait om een voorstel in de bijlage van het uitvoeringsprogramma om 110 boerenbedrijven in Zuidoost-Fryslân uit te kopen, om zo de stikstofuitstoot in de omgeving van de kwetsbare natuurgebieden het Drents-Friese Wold en het Fochteloërveen verder te beperken.
"Dat voorstel moet eruit, laat dat duidelijk zijn", zei De Vries. De Staten waren ook op scherp gezet door een brandbrief van de recentelijk opgerichte Werkgroep Stichting Ooststellingwerf.
De Vries 'viel ook van zijn stoel' toen hij Fokkinga vroeg of er al een gesprek was met de bouw over het beperken van stikstofuitstoot. Fokkinga gaf aan dat die gesprekken nog moeten beginnen.
Statenlid Wiebo de Vries van de ChristenUnie
Met zijn gedrag zou hij het draagvlak onder de oplossing van het stikstofprobleem ondermijnen. Statenlid De Vries mist 'passie' bij de aanpak van de gedeputeerde. Fokkinga vindt dat 'makkelijk gezegd'.

Geen draagvlak meer

Het was de laatste aansporing voor de fractievoorzitter van de ChristenUnie om - voor het eerst in de elf jaar tijd dat hij in de Staten zit - een pittige motie van treurnis te schrijven met de volgende tekst: "Er is de afgelopen twee jaar weinig gebeurd. De gedeputeerde wacht op het Rijk en toont zelf geen initiatief. De communicatie naar de sectoren is ronduit slecht. De gedeputeerde heeft de afgelopen drie jaar nauwelijks iets geleerd. Daardoor is er geen provinciaal draagvlak meer om te werken aan een oplossing van het stikstofprobleem."

Staten kritisch

CDA-fractievoorzitter Aebe Aalberts noemde in een eerste reactie de motie van treurnis 'een brug te ver'. "Maar ook wij zijn kritisch over de communicatie door de gedeputeerde."
Hetty Jansen van de PvdA vindt de motie van treurnis niet op zijn plek en Klaas Kielstra (VVD) sprak zijn vertrouwen uit in het plan van aanpak van de gedeputeerde Fokkinga.
FNP-fractievoorzitter Sijbe Knol wees er in zijn reactie op dat de stikstofcrisis in de eerste plaats in Den Haag is ontstaan. "Wiebo de Vries doet niet anders dan zoeken naar een zondebok. Dat doet wel wat met de verhoudingen. Deze gedeputeerde doet zijn stinkende best en geeft zijn fouten toe. Stel je dan wat constructief op", zei Knol tegen De Vries.
D66 miste 'reflectie' bij gedeputeerde Klaas Fokkinga op de gemaakte fouten in de communicatie en steunt daarom de motie van treurnis. Het optreden van de gedeputeerde roept volgens onafhankelijk Statenlid Maarten Goudzwaard weerstand op bij de bevolking.
Gedeputeerde Klaas Fokkinga
Gedeputeerde Klaas Fokkinga noemde de motie van treurnis in een eerste reactie 'jammer'. "De communicatie had absoluut beter gemoeten, dat erkennen wij als college. Ik vind het daarom jammer dat deze reactie komt." Gedeputeerde Douwe Hoogland wees erop dat 'we met elkaar de problemen in het gebied moeten oplossen'. "Wij gaan daar hard aan werken."
Fokkinga wees er ook nog op dat Fryslân de derde provincie is met een eigen uitvoeringsprogramma stikstof. "Het is dus zeker niet zo dat we achteraan lopen. Het is alleen misgegaan in de communicatie en dat is ook toegegeven."
De motie van treurnis is uiteindelijk verworpen met 15 stemmen voor en 27 tegen.