Fryske volksdanstraditie dreigt te verdwijnen: "Jonge generaties willen niet"

Greetje Koopmans uit Warten in haar Friese kostuum © Omrop Fryslân
Het volksdansen in Fries kostuum dreigt op termijn te verdwijnen. Toch kwam het gezelschap van De Fryske Dûnsers dit weekend in actie bij het Friesendroapen op het eiland Helgoland.
Jongeren hebben geen interesse in Friese volksdansen als Skotse Trije en Hakketone
De jongeren hebben geen animo voor de traditionele Skotse Trije en Hakketone en de overgebleven dansers worden steeds ouder. Omdat verschillende plaatselijke verenigingen al zijn opgehouden hebben de overgebleven actieve dansers hen verenigd in De Fryske Dûnsers.
Het gezelschap van twintig dansers uit heel Fryslân - van Terschelling tot Hindeloopen- kwam voor het eerst in drie jaar tijd verschillende keren in actie op het Duitse eiland.
Dansers uit Nordfriesland in actie voor het gemeentehuis van Helgoland © Omrop Fryslân
Er waren ook verschillende volksdansgezelschappen uit Nordfriesland en uit de Friese enclave Sealterland vlakbij Ostfriesland. Die gezelschappen zijn in vergelijking met de Friese dansers wat jonger, zag ook Friese danser Greetje Koopmans uit Warten.

Bedreigd

"De traditie wordt in ons Fryslân bedreigd. Ik heb altijd gedanst bij de Ljouwerter skotsploech, maar die houdt er mee op. Bolsward en Ameland zijn er ook al mee opgehouden."
Koopmans zou het jammer vinden als deze oude tradities zouden verdwijnen, want ook het overkoepelende gezelschap De Fryske Dûnsers wordt steeds ouder. "Sommigen zijn nog maar net in de 60, maar anderen zijn al over de 80 en dan houdt het ook een keer op."
Wat kun je er aan doen? De jongere generaties willen niet. Ik vind het heel jammer, maar mijn eigen kinderen willen het ook niet.
Danser Greetje Koopmans
Jongere generaties zijn volgens Koopmans maar moeilijk te bewegen om het dansen in Fries kostuum op te pakken. "Het volksdansen wordt echt bedreigd, maar wat kun je er aan doen? De jongere generaties willen niet. Ik vind het heel jammer, maar mijn eigen kinderen willen het ook niet."
Koopmans heeft nog wel stille hoop dat één van haar kleinkinderen de traditie voortzet. "Ons kleine Femke zegt altijd dat ze oma zo mooi vindt in Fries kostuum."

Geen museumstuk

Koopmans is van mening dat het Friese kostuum geen museumstuk moet worden, maar dat het ook gedragen moet worden. "Het zou zonde zijn als het ophoudt. Het gaat bij het volksdansen niet alleen om het mooie, maar ook om het plezier dat we hebben. Het plezier dat we eerder hadden op het ijs, hebben we ook bij het dansen."
Friese danser Greetje Koopmans na haar optreden op Helgoland