Nationale ombudsman komt naar Fryslân, maar hij praat dan geen Fries terug

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen © ANP
Nationale ombudsman Reinier van Zutphen komt in juni op tour door Fryslân. Met een pop-up keukentafel is hij in Sneek, Leeuwarden en Heerenveen. Klagen mag in het Fries, maar tijdens de tour kan het niet.
De nationale ombudsman wil met de provincietour een beeld krijgen van wat er speelt tussen de Friezen en de overheid. Veel mensen ervaren de afstand tot de politiek van Den Haag als groot, daarom gaat de nationale ombudsman twee keer per jaar op pad.
Het is voor het eerst dat de nationale ombudsman op deze manier naar onze provincie komt. Fryslân is de elfde provincie in de rij. Van Zutphen wil met zijn team in gesprek met inwoners, bestuurders en medewerkers van (overheids)instanties.

Klagen mag ook in het Fries

Klagen bij de ombudsman kan - in principe - ook in het Fries. De collega's die Fries spreken en lezen zijn echter niet in de gelegenheid om bij het werkbezoek aan Friesland te zijn. Dus dan zullen vragen nog wel in het Nederlands moeten worden gesteld.

Sneek, Leeuwarden, Heerenveen

Op 7 juni is Van Zutphen op het Martiniplein in Sneek, op 8 juni op het Zaailand in Leeuwarden en op 9 juni op het Gemeenteplein in Heerenveen. Daar zal hij staan met een pop-up keukentafel.
De nationale ombudsman is onafhankelijk. De Tweede Kamer benoemt de functionaris voor zes jaar. De ombudsman behandelt klachten van burgers over het optreden van de overheid. Hij kan een onderzoek instellen en publiceert zijn conclusies in rapporten en in een jaarlijks verslag.
Ook zal de ombudsman werkbezoeken brengen aan (overheids)instanties. Zo volgen bezoeken aan het Centraal Justitieel Incassobureau in Leeuwarden, het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid en de gemeente Vlieland.