Een stukje habijt van de heilige Titus: reliek krijgt een plek in een kathedraal

Een kaars met de beeltenis van Titus Brandsma © ANP
Het bisdom Den Bosch krijgt een reliek van Titus Brandsma (1881-1942). Het gaat om een stukje van een habijt dat pater Titus gedragen heeft. Later dit jaar wordt het reliek in een nieuw bronzen beeld van Brandsma in de kathedraal geplaatst.
In de rooms-katholieke kerk zijn relieken belangrijk omdat er een sterke kracht aan wordt toegekend. Titus Brandsma is vorige week door de paus heilig verklaard.
Het reliek gaat naar de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. Zondag was er een nationale dankbetuiging voor de canonisatie. Aartsbisschop kardinaal Wim Eijk ging zondag voor in de mis, waar iedereen heen kon.
Ook familieleden van Titus Brandsma waren aanwezig. Verder werden er tien Nederlandse bisschoppen en hulpbisschoppen verwacht en was er een speciale hymne geschreven, die tijdens de mis te horen was.