Jeanne Bieruma Oosting, geboren in een koud land

Jeanne Bieruma Oosting kwam uit een rijke, Friese, adellijke familie. Toen ze haar ouders vertelde dat ze kunstenaar wilde worden, ging het mis. In armoede volgde ze haar roeping.
Hoewel Jeanne Bieruma Oosting (1898-1994) slechts de eerste jaren van haar leven in Leeuwarden woonde, kreeg ze toch een bijzondere band met Fryslân.
Op haar negende verhuisde de familie naar kasteel 'de Cloese' in Lochem. Als ze logeerde bij haar opa op Huize Lauswolt in Beetsterzwaag, zat ze graag buiten te tekenen. Daar ontdekte ze haar liefde voor de natuur en haar tekentalent. Het bleek een vruchtbare bodem voor haar latere bestaan als kunstenares.
Schetsboekje uit Jeannes jeugd © Omrop Fryslân
Jeanne groeide op in onmetelijke rijkdom. Zij was het eerste kind van ouders afkomstig uit de Friese adel (moeders zijde, Beetsterzwaag) en het patriciaat (Oranjewoud, vaderskant). Haar moeder was een dochter uit de familie Van Harinxma thoe Slooten en de Van Sytzama's. Haar vaders familie, Bieruma Oosting, had landerijen en bekleedde bestuurlijke posities.
Jeanne schildert in de tuin © Omrop Fryslân
Haar familie wilde dat ze trouwde, dat was immers het doel van een meisje in die tijd en zeker in dat milieu. Maar Jeanne kon zich niet conformeren aan het leven dat door haar stand- en seksegenoten geleid werd.
Ze wilde kunstenaar worden en ging naar Parijs. Ze was een schande voor de familie volledig mislukt, zei haar vader. Hij noemde haar 'de gifzwam in het bloembed' en wilde haar geen geld meer geven. Pas nadat hij in 1936 overleed, kreeg Jeanne een kleine erfenis waarvan ze kon rondkomen.
Lauswolt, geschilderd door Jeanne Bieruma Oosting © Omrop Fryslân
Hoe kwetsend het onbegrip en de tegenwerking van haar familie ook waren, het sterkte Jeanne in haar voornemen om haar eigen weg als kunstenaar te vinden.
Susan van den Berg van Museum Belvédère Oranjewoud over Jeanne Bieruma Oosting
In de documentaire is een bijzonder filmfragment te zien uit de jaren '80. Jeanne is dan al op hoge leeftijd maar werkt stug door. In dat interview vertelt ze dat ze nooit heeft willen trouwen. 'Een roeping gaat altijd een rechte weg. Het beweegt zich niet op slingerpaden,' zei ze.
Jeanne in een filmfragment © Omrop Fryslân
In vijf musea in Nederland, waaronder Museum Belvédère in Oranjewoud en Stichting Nobilis in Fochteloo, wordt haar werk deze zomer tentoongesteld.
Jeanne Bieruma Oosting © Omrop Fryslân
In de FryslânDOK 'Ik ben geboren in een koud land, niet Lapland maar Friesland' wordt duidelijk welke moeizame weg Jeanne Bieruma Oosting begin 20e eeuw moest afleggen voor een vrij en zelfstandig werkend leven.
FryslânDOK 'Ik ben geboren in een koud land, niet Lapland maar Friesland'. Een portret van Jeanne Bieruma Oosting.
Zaterdag 21 mei NPO2 15.30 uur (herhaling 22 mei 13.15 uur)
Zondag 22 mei Omrop Fryslân 17.00 uur (herhaling ieder uur)