Lútsen Bakker uit Groningen wint It Grut Frysk Diktee

Lútsen Bakker, winnaar van It Grut Frysk Diktee 2022 © Peter de Jong fotografie
It Grut Frysk Diktee 2022 is gewonnen door Lútsen Bakker uit Groningen. Hij had slechts een halve fout in zijn dictee en verdiende als winnaar daarmee het Gouden Dakje.
Het was een spannende strijd en het verschil tussen de winnaar en de anderen was heel klein: de nummers 2 en 3 hadden ieder maar één fout.
Bakker is veel bezig met het Fries, vertelde hij na afloop. "Ik lees veel Fries en ik kijk iedere dag wel eens in een woordenboek, want ik wil het altijd weten."

Aldelju

Dat gold ook voor die ene halve fout die hij had gemaakt: Bakker had 'âldelju' als twee woorden geschreven.
De winnaar sprak ook nog een wens uit. "Ik hoop dat alle Friezen zo goed worden."

Studenten winnen van politici en directeuren

Er deden dit jaar ook zes teams van elk zes mensen mee: een team met bekende Friezen, een met politici, een ploeg van Friezen om utens, een groep Vrienden van Omrop Fryslân, een team van studenten en een van directeuren, met onder andere Nelleke IJssennagger van de Fryske Akademy.
Die teams streden tegen elkaar. Het beste team was dat van de studenten.
De resultaten van de teamleden waren wisselend. Er waren enkelen die vier, vijf of zes fouten hadden, maar ook anderen die duidelijk niet gewend waren om in het Fries te schrijven. Uitschieters waren 92 en 107 fouten.

Jury

De jury bestond uit Nienke Jet de Vries (Provincie Fryslân), Eelke Goodijk (Cedin) en Akademymedewerker Hindrik Sijens (voorzitter).
Lees hier zelf de tekst van het dictee: