Kooien moeten nesten zeldzame broedvogel op strand beschermen

Op Terschelling stopt Staatsbosbeheer vogelnesten in kooien
Met een opvallende kooi waar de bontbekplevier in en uit kan, worden sommige nesten van deze zeldzame vogel die op het strand van de Waddeneilanden broedt voortaan beschermd door Staatsbosbeheer.
Er zijn gemiddeld maar 360 broedparen van de bontbekplevier in Nederland. Ze kiezen nogal eens voor plekken waar mensen graag komen: op het strand. De nestkooien bieden dan bescherming. Ze zijn een Australische uitvinding die voor het eerst in Nederland is gebruikt in Zeeland.
Vorig jaar is op Terschelling met de nestkooien geëxperimenteerd. Dit voorjaar viel het besluit de methode definitief in te zetten in combinatie met waarschuwingsborden. De nesten vallen niet op. Ze zijn zo goed gecamoufleerd dat mensen heel makkelijk te dichtbij komen en de boel verstoren. En dat is niet wat deze soort die op de rode lijst staat er ook nog bij kan hebben.

"Nestje opgeven"

Want er is nogal wat dat mis kan gaan, zo geeft vrijwilliger Jan Ellens van Staatsbosbeheer aan: "Dat kan zijn verstoring door mensen of honden. Maar dat kunnen ook predatoren zijn zoals meeuwen of kraaien. Het weer kan meespelen. Als het een tijd stormweer is geweest of harde wind, dan kan een bontbekplevier een nestje opgeven "
Niet ieder broedgeval krijgt een kooi. Sommige bontbekplevieren broeden in gebieden waar geen mensen komen op plekken waar je niet alleen hun soort verstoort, maar ook veel andere broedende vogels. Voormalig boswachter en nu vrijwilliger Ellens is goed in het vinden van de nesten.

"Mooi moment"

Hij komt ook alleen maar met een kooi naar het nest als de vogel al een tijd op meerdere eieren zit. Want dan is de kans het grootst dat de vogel na het plaatsen van de kooi terugkomt. Het blijft altijd spannend. Hij en boswachter Feline Zwaan zien hoe de broedvogel na het plaatsen van de kooi eerst een beetje rondscharrelt voordat hij weer op het nest gaat zitten.
Ellens en Zwaan geven elkaar een high five. "Het is een hartstikke mooi moment. Je bedenkt wat. En als het klopt en allemaal goed gaat, dan is dat heel leuk."