Het realiseren van het Brûsplak in Joure is een oefening in geduld

Er lijkt maar geen einde te komen aan de Brûsplak-kwestie in Joure. Er is nog steeds geen keuze gemaakt waar dat culturele centrum precies moet komen. Er worden nu weer twee opties onderzocht.
De raad keerde zich tegen het favoriete plan van de projectgroep:
Joure wil al zeven jaar een centrale plek voor culturele en maatschappelijke organisaties, van de fanfare tot de damclub. De initiatiefnemers van de Brûsplak hebben verschillende mogelijke locaties bedacht.

Verpieterde Evenementenhal

Eén daarvan is de oude evenementenhal. De hal aan de Vegelinsweg heeft voor de projectgroep echter niet de voorkeur. "Het gebouw is flink verwaarloosd. Als mijn zoon van de repetities met de muziekvereniging thuiskomt, stinkt hij naar de hal", vertelt Tea Osinga, die in de projectgroep 't Lokaal zit. Ze hebben het initiatief genomen voor een Brûsplak.

't Haske

Ook partycentrum 't Haske is voor de projectgroep eigenlijk geen optie. "Dan zijn we 't Haske kwijt en dat willen we in Joure niet. Bovendien is het centrum nog eigendom van een ondernemer." Wel probeert de eigenaar het te verkopen, omdat hij het wat rustiger aan wil doen.
Tea Osinga en Sjoerd Seffinga van de projectgroep © Omrop Fryslân, Auke Zeldenrust
De projectgroep ziet het liefst sporthal De Stuit als locatie voor de Brûsplak. De 50 jaar oude hal moet daarvoor wel verbouwd worden. "Maar wij vinden het erg geschikt, helemaal in combinatie met sport "

Raad niet voor De Stuit

Hoewel ook het college van De Fryske Marren voorstander was van De Stuit, heeft de gemeenteraad dat afgelopen woensdag voorlopig afgewezen, na flink wat weerstand van omwonenden.
Die omwonenden zijn bang voor overlast en verkeersdrukte. Aan de E.A. Borgerstraat zitten meerdere scholen, het is een drukke verkeersader door Joure en omwonenden moeten ook langs de weg parkeren.

Onderzoek en geduld

Een aantal partijen vindt de Evenementenhal een mooi alternatief, op een rustiger plek. Maar andere partijen zien meer soelaas in 't Haske. Van beide locaties gaat nu onderzocht worden hoeveel geld het zou kosten om daar een Brûsplak te realiseren.
En dus moet Joure weer geduld hebben, terwijl er veel behoefte is aan een locatie. "Allerlei verenigingen zitten erop te wachten." Gemeente De Fryske Marren heeft al wel 6,5 miljoen euro gereserveerd voor het realiseren van het Brûsplak.