Advies aan Friese overheden: "Kijk opnieuw naar mogelijkheden voor windmolens op land"

De kans dat de discussie over het plaatsen van windmolens op het land weer terugkomt in de Friese politiek is groot. volgens een rapport van twee adviesbureaus over de toekomst van de Friese energievoorziening aan de Regionale Energie Strategie (RES) doet Fryslân er goed aan om opnieuw te kijken naar de mogelijkheden.
© Omrop Fryslân
Zonder nieuwe windmolens op het land wordt het veel moeilijker om de Friese ambities om energieneutraal te worden te halen, zo staat in het rapport. "Misschien zijn meer windmolens op land wel een goed idee", zegt gedeputeerde Sietske Poepjes in een eerste reactie. "Adviseurs mogen dat vinden, maar je moet ook naar andere belangen kijken, zoals het aanzien van het Friese landschap. Het is in elk geval niet het beleid van dit provinciale bestuur."
Poepjes onderstreept dat ook andere energievormen en nieuwe technische ontwikkelingen volop kansen bieden voor het Friese energiesysteem in de toekomst. Poepjes denkt dan aan aquathermie, het winnen van energie uit waterwarmte. Ook denkt ze aan het opslaan van duurzame energie van bijvoorbeeld zonnepanelen in batterijen en aan het verbeteren van het Friese energienet.
Er liggen mooie kansen in Fryslân voor zonne-energie, een zwaarder elektriciteitsnetwerk, waterwarmte en groen gas.
Gedeputeerdee Sietske Poepjes
bovendien kunnen groen gas en waterstof een belangrijke bijdrage leveren. "Er liggen mooie kansen in Fryslân voor zonne-energie, een zwaarder elektriciteitsnetwerk, waterwarmte en groen gas", zegt Poepjes. Ze verwacht ook een hoop nieuwe batterijtechnieken, waarmee opgewekte zonne-energie opgeslagen kan worden.
Om de energietransitie in goede banen te leiden, hebben de adviesbureaus vijf verschillende scenario's uitgewerkt. Het is aan de Friese overheden om met de adviezen aan de slag te gaan.
Poepjes verwacht ook dat meer particulieren over zullen gaan op het plaatsen van een warmtepomp. "Het kostte gemeenten eerder een hoop moeite om mensen te overtuigen van zo'n warmtepomp, maar met de energieprijzen van nu wordt ook een warmtepomp steeds interessanter. Ik zou zelf ook wel een warmtepomp willen hebben."
Luister naar energiegedeputeerde Sietske Poepjes