Kritiek op wandelend Bosk in Leeuwarden: "Waarom niet in de buitenwijken?"

Het bomenproject Bosk in Leeuwarden is een groot succes, maar waarom wandelt het alleen door het centrum van de stad? Dat is de kritische vraag die verscheidene inwoners van Leeuwarden momenteel hebben.
Bosk is anders dan wat bedenker Joop Mulder voor ogen had:
Het idee van Joop Mulder, de oprichter van Oerol en Sense of Place, was om met Bosk de wijken in de Friese hoofdstad te verbinden en te verbeteren. De in januari 2021 overleden Mulder wilde de wijken betrekken bij het project, omdat dat volgens hem bij Culturele Hoofdstad in 2018 te weinig gebeurde.
"Joop had dat behoorlijk in zijn oren geknoopt en wilde bij het ontstaan van Bosk ook echt in de wijken gaan beginnen met oogstfeesten en moestuinen", vertelt Mulders vriend Jan Gaastra. "Er wonen heel veel mensen in de wijken en er zijn ook veel armere wijken in Leeuwarden. Die mensen moet je erbij betrekken."
Het is toch ook leuk dat je met een combinatie van een 'swalkjend' bos, kunst, cultuur en muziek iets moois kunt neerzetten?
Marit Bamboe, wijkpanel Vlietzone
Dat idee is losgelaten, tot verdriet van bijvoorbeeld inwoners van de Vlietzone. Ze wilden daar heel graag meedoen met Bosk, om de inwoners te inspireren. "Dan kun je ook zien hoe belangrijk groen is", zegt Marit Bamboe van het wijkpanel. "Het is toch ook leuk dat je met een combinatie van een 'swalkjend' bos, kunst, cultuur en muziek iets moois kunt neerzetten? Samen, voor onze stad en voor onze wijk."
Bosk bij het Centraal Station in Leeuwarden © Omrop Fryslân
Wethouder Hein Kuiken van de gemeente Leeuwarden geeft aan dat verkeersveiligheid een reden is om de bomen niet buiten de binnenstad te verplaatsen. Volgens Arcadia is het bovendien niet haalbaar om Bosk verder te verplaatsen, omdat het om veel bomen gaat en ze te zwaar zijn om er ver mee te lopen.
"Dit project is eigenlijk ook bedoeld om heel veel mensen uit de wijken ook weer naar de binnenstad te laten gaan en te laten ervaren als een plek voor iedereen", zegt directeur Sjoerd Bootsma van Arcadia. Toch is er volgens hem wel degelijk gedacht aan de buitenwijken. "Al deze bomen worden herplant, ook in de wijken van Leeuwarden."