Honderden vrijwilligers tellen vogels in Fryslân en dat is belangrijker dan je denkt

Dat wij in een dichtbevolkt land wonen heeft zeker één voordeel: er zijn veel vrijwilligers die bijhouden wat er in de natuur gebeurt. En dus hebben we relatief goed zicht op de vogelstand.
Jelle Postma van Sovon Vogelonderzoek geeft een cursus vogels tellen aan Auke de Haan en Harmina Terluin © Omrop Fryslân, Remco de Vries
Regelmatig komt er in het nieuws of het wel of niet goed gaat met de Nederlandse natuur. Dat weten we voor een groot deel door het werk van de honderden vrijwilligers die alleen al in Fryslân actief zijn om de vogelstand bij te houden.
Als deze vrijwilligers er niet waren, zou de 'basisadministratie' ontbreken. Daarin worden nu alle trends bijgehouden.

Nieuwe vrijwilligers

De organisatie Sovon Vogelonderzoek is nu bezig nieuwe vrijwilligers op te leiden. Dit voorjaar leren zo'n 25 mensen hoe ze broedvogels moeten inventariseren. Het gaat dan niet alleen om het herkennen en tellen van vogels, maar ook om de plek en hun gedrag.
Alles moet op locatie digitaal worden ingevoerd. Dat is niet voor iedereen even eenvoudig.
Vogels tellen is geen kwestie van één, twee, drie klaar:
Cursist Auke de Haan is 's ochtends vroeg op pad met zijn vrouw Harmina Terluin. Ze leren hoe ze broedvogels tellen. Hij houdt van vogels, en is graag in de natuur, maar hij doet het ook 'om een doel te hebben', zo na zijn pensioen.
Zijn vrouw doet om een andere reden mee: "Omdat ik van mijn man houd en graag iets voor de vogels terug wil doen."