Duurzamer afval uit zee halen: schonere motoren en CO2-compensatie

Een berger in Harlingen haalt vanaf de Waddeneilanden afval uit de Noordzee. Nu worden er stappen gezet om dat nog duurzamer te doen.
De CO2-uitstoot van het bergen van CleanUp XL in de Noordzee wordt gecompenseerd met hogere waterstanden in deze polder bij Langweer © Omrop Fryslân, Remco de Vries
In opdracht van de Waddenvereniging en stichting De Noordzee haalt berger BDS Harlingen sinds september vorig jaar grote hoeveelheden troep uit de zee aan de noordkant van de Waddeneilanden. Daar zit ook veel materiaal van de MSC Zoe bij. Het project heet CleanUp XL. Maandag zijn er stappen gezet om deze activiteiten nog duurzamer te maken.

CO2-compensatie door hogere waterstand veenweidegebied

Bij het bergen komt CO2 vrij, een gas dat bijdraagt aan klimaatverandering. Om dat te compenseren wordt naar het Friese veenweidegebied gekeken: een bijna 70 hectare grote polder bij Langweer.

Bij hoge waterstand geen CO2-verdamping

De twee landeigenaren van dat gebied hebben beloofd de waterstand tien jaar lang relatief hoog te zullen houden. Daardoor blijft het veen nat en vergaat het niet. Als het veen wel droog komt te staan, vergaat het wel. Daarbij komt een grote hoeveelheid CO2 vrij. De hoge waterstand is dus te vertalen naar een lagere CO2-uitstoot.

Vergoeding voor landeigenaren

Het betekent wel dat boeren minder gemakkelijk met zware machines het land op kunnen en het kan ook de opbrengst beïnvloeden. De landeigenaren krijgen nu geld van CleanUp XL om die nadelen op te vangen.
CleanUp XL krijgt daarnaast een zogenaamd CO2-certificaat. Daarmee kunnen ze aantonen dat ze hun CO2-uitstoot compenseren.

Schone motoren

Maar daar blijft het niet bij. Berger BDS heeft ook nog een nieuw, gebruikt bergingsschip aan de wal liggen. Daarin zijn nieuwe, schonere motoren geïnstalleerd die nog niet gebruikt worden in de zeevaart. Het probleem is nog wel dat bij die aanbestedingen zo'n investering in verminderde uitstoot nu nog niet meetelt.
Afval wordt zo duurzaam mogelijk uit de Noordzee gevist: