Provincie geeft 50.000 euro om weidevogelnesten te beschermen

Provincie Fryslân stelt 50.000 euro beschikbaar als subsidie voor grondeigenaren om nesten en kuikens van weidevogels te beschermen. Voor ieder nest ligt er 60 euro klaar.
Een grutto bij Augustinusga © ANP
Met het geld moeten beschermende maatregelen worden getroffen op de percelen waar veel weidevogels zitten. Dat betekent dat er niet wordt gemaaid, of ander agrarisch werk wordt gedaan.

Vanuit de landbouw

De subsidie is geregeld nadat landbouwpartijen daar om vroegen. In het kader van de zorgplicht voor weidevogels wilde men de subsidieregeling graag weer open. Het geld is wel bedoeld voor grondeigenaren die nog geen andere vergoeding krijgen voor het beschermen.
De regeling wordt in 2023 opengesteld, dit jaar kan de subsidie aangevraagd worden tussen 3 mei en 10 juni.