Wetterskip verhoogt waterpeil vanwege aanhoudende droogte

Het waterpeil in de provincie wordt omhoog gebracht door Wetterskip Fryslân. Er is de afgelopen weken te weinig regen gevallen en er wordt voor de komende tijd ook bijna geen neerslag voorspeld.
Dijkgraaf Luzette Kroon van Wetterskip Fryslân © Omrop Fryslân
Met de verhoging van het peil in sloten probeert Wetterskip Fryslân de grondwaterstand zo lang mogelijk op niveau te houden. De grondwaterstand is op dit moment goed op niveau, door de natte winter. Maar door de hogere temperaturen is het groeiseizoen nu begonnen, en dat onttrekt veel water uit de grond.
Door het peil in sloten hoger te houden vertraagt de bodemdaling van de grondwaterstand. Om het peil hoger te houden wordt water vanuit de Friese boezemkanalen en meren richting sloten gebracht.

Waarschuwing voor natuurbranden

Veiligheidsregio Fryslân heeft al gewaarschuwd voor brandgevaar in natuurgebieden. Wie de natuur bezoekt wordt opgeroepen daar niet te roken, geen glas op de grond te gooien en auto's met een warme motor niet in hoog gras te parkeren.
Net als in de rest van Nederland geldt in Fryslân code 2, dat betekent dat natuurbeheerders en hulpdiensten extra alert zijn.