Varende drones moeten plastic in haven Lauwersoog opruimen

Met vijf varende drones wordt in het vervolg plastic afval uit de haven van Lauwersoog gevist. Initiatiefnemers GPBO en Ran Marine hebben een subsidie van bijna een miljoen gekregen voor het project van het Waddenfonds.
Drones moeten plastic in haven Lauwerseach opruimen:
Het plastic afval dat verzameld wordt, krijgt een nieuwe bestemming. Met een mobiele installatie moet het materiaal verwerkt worden tot onder andere bestratingsblokken en dak- en stoeptegels.
In totaal kost het project bijna anderhalf miljoen euro en het blijft niet bij het inzamelen van drijvend afval. Het is ook de bedoeling dat bedrijven in de haven hun afvalplastic inleveren nog voordat het in het water kan belanden.

Verzilting van landbouwgrond aangepakt

In totaal moet er elk jaar 3720 ton plastic duurzaam verwerkt worden. In de toekomst kunnen dit soort installaties naar andere havens toe voor hetzelfde doel. Omdat het plastic opnieuw wordt gebruikt en verbrand, levert het ook een reductie van CO2-uitstoot op.
In totaal is er woensdag door het Waddenfonds een investering van vier miljoen euro bekendgemaakt. Daarbij ging het ook om een plastic- en textiel-recycling project in de Eemshaven en een project waarbij de gevolgen van verzilting van landbouwgrond aangepakt worden.