Staten stelt besluit over De Hege Warren vijf maanden uit

Pas in september neemt Provinciale Staten een besluit over de invulling van het veenweidegebied De Hege Warren bij Oudega (Smallingerland).
De Hege Warren © ANP Foto
In de statenbijeenkomst stond het onderwerp woensdag wel op de agenda, maar een meerderheid van de partijen wil meer onderbouwing van de opties die op tafel liggen, voordat ze een besluit nemen.

Voorkeursoptie

De gebiedsontwikkeling van De Hege Warren loopt al jaren in de Staten. Het veenweidegebied moet herontwikkeld worden, omdat de bodem verzakt en er veel CO2 vrijkomt. In de voorkeursoptie 'Iepen en Natuerlik' wordt de aanleg van een brede vaarweg naar Drachten meegenomen.
Deze optie werd voorgesteld door Gedeputeerde Staten en heeft ook de voorkeur van Wetterskip Fryslân en de gemeente Smallingerland. In het alternatief 'Polderakwarel' ligt de vaarweg niet op tafel. Dit plan houdt in dat het waterpeil omhoog zal gaan.

Meer onderbouwing

Naar aanleiding van een hoorzitting in Drachten is het besluit genomen om de keuze voor één van de plannen uit te stellen tot na de zomer. Er kwamen over verschillende delen van het plan vragen naar boven. Ook blijkt dat de discussie over de vaarweg te veel door de procedure heen loopt.
De PvdA heeft daarom met CDA, FNP, D66, SP en 50Plus het amendement ingediend om meer onderbouwing te krijgen van beide opties. "De volgorde is volgens ons zo logischer. We besluiten in september eerst over de vaarweg en dan over het gebiedsplan", zegt Edou Hamstra van de PvdA.

Recreatiewoningen en blauwgraslanden

Over de concrete inhoud van de plannen werd woensdag niet heel uitgebreid gesproken. Wel ging het over de geplande recreatiewoningen vlakbij de Veenhoop: de PvdA wil een onderzoek naar de mogelijkheid van permanente woningen 'naar aard en schaal van het gebied'.
Bovendien mogen de woningen volgens Hamstra niet de rust en het duister verstoren. De FNP is bezorgd over de blauwgraslanden, die volgens hen beschermd moeten worden. En het CDA wil vaststellen dat er in De Hege Warren geen Natura2000-gebied bijkomt.
In september komt er dus meer duidelijkheid over het plan. Gedeputeerde Douwe Hoogland was niet enthousiast, maar zei dat het uitstel van het besluit wel werkbaar is: "Het is aan jullie."
PvdA-Statenlid Edou Hamstra over de Hege Warren