Tolk Fedde Dijkstra: "Tariefsverhoging rechtbanktolken in wezen verlaging"

De minimumtarieven voor tolken die voor de overheid werken stijgen van 44 euro naar 55 euro. Een sigaar uit eigen doos, zegt de Friese rechtbanktolk Fedde Dijkstra.
Tolk Fedde Dijkstra © ANP
Dijkstra voert al langere tijd actie voor hogere tarieven. Voor hemzelf wordt het in de nieuwe situatie in de meeste gevallen niet beter. Hij gaat er qua vergoeding op achteruit.
Voor IND-tolken en de taptolken, die afgeluisterde gesprekken vertalen, is het wel een meevaller, zo zegt Dijkstra. "Maar voor de rechtbanktolken betekenen deze nieuwe maatregelen een verlaging van 35 procent voor de meeste zittingen."
Hoe kan dat? Dijkstra legt uit: de minister heeft de voorrijdkosten van 20 euro eraf gehaald. Het uurtarief stijgt dan wel met 11 euro, maar de meeste zittingen duren niet langer dan een halfuur. In zulke gevallen krijgen ze ook maar de helft betaald. De helft van het nieuwe uurtarief van 55 euro is 27,50. Dat is minder dan de ruim 42 euro die ze nu nog krijgen.
Het kan niet zo zijn dat de minister doet alsof we een verhoging krijgen, terwijl dat in de praktijk een verlaging is.
Rechtbanktolk Fedde Dijkstra
Dijkstra en zijn collega's bereiden zich voor op verdere acties. "Dit moet anders. Het kan niet zo zijn dat de minister doet alsof we een verhoging krijgen terwijl dat in de praktijk een verlaging is. Ze moet ons niet eerst iets afnemen en er dan weer een klein beetje bij geven, zodat het totaal toch nog lager uitkomt dan het was."
Dijkstra heeft vorige week nog met de minister overlegd over de problemen met de te lage tarieven. "Ze heeft toen wel het woord 'voorrijdkosten' in de mond genomen. Maar ik vraag me af of ze daar wel over nagedacht heeft. Of ze wel in de gaten heeft wat dit voor de meesten betekent."
Fedde Dijkstra
Het keerpunt zit in de twee uren aan werk. Pas dan worden de verdiensten hoger, zegt Dijkstra: 1 euro erbij. Bruto. Alleen bij erg grote zaken waar veel uren in zitten zijn de verdiensten hoger. De meeste zaken duren niet langer dan een halfuur.

Onvrede

De bedragen zijn al jaren een punt van discussie en onder tolken was er veel onvrede over dat de tarieven lang niet geïndexeerd zijn. Om daar wat aan te doen is het vaste tarief in 2020 aangepast naar een minimumtarief. Het idee was dat tolken daarover zouden kunnen onderhandelen.
Maar dat onderhandelen werkt in de praktijk niet. In een brief aan de Tweede Kamer erkent Yesilgöz dat het voor organisaties die rechtsreeks tolken inhuren, zoals het Openbaar Ministerie, onmogelijk is om met individuele tolken te onderhandelen.
Daardoor krijgen tolken die voor haar werken voorlopig nog het oude, vaste tarief. Een aantal tolken weigert daarom voor de overheid te werken en de minister schrijft dat de uitvoerende diensten daar last van hebben.

"Eenmalige forse verhoging"

Yesilgöz erkent verder dat voor tolken nu "geen solide positie" kan worden gegarandeerd. Ze heeft daarom besloten tot een "een eenmalige forse verhoging" van het minimumtarief. Wanneer die ingaat is nog niet duidelijk. De minister denkt aan uiterlijk 1 januari volgend jaar.