'Voldoende basis' voor coalitie met FNP, CDA, PvdA en GroenLinks in De Fryske Marren

Raad De Fryske Marren (archiefbeeld) © Omrop Fryslân, Andries Bakker
De FNP, CDA, PvdA en GroenLinks in De Fryske Marren zien voldoende basis voor het formeren van een coalitie.
Eerder was al geconstateerd dat een coalitie met deze vier partijen op een groot draagvlak van de gemeenteraad kan rekenen. De afgelopen weken voerden de partijen verschillende verkennende gesprekken.
Formateur Felix van Beek zal nu aan de slag, zodat op korte termijn een coalitieakkoord op hoofdlijnen kan worden aangeboden aan de raad. Inzet is om voor het zomerreces tot afronding te komen.

Stand van zaken (laatste update: 21 juni)

Gemeente Status
Achtkarspelen College CDA, FNP en Gemeentebelangen wordt op 9 juni geïnstalleerd.
Ameland AmelandEén en Algemeen Belang Ameland proberen een coalitie te formeren. Een brede variant met meer partijen is 'm voorlopig niet geworden.
Dantumadiel Sociaal Links, ChristenUnie, Gemeentebelangen en SGP zijn tot een akkoord gekomen.
Ooststellingwerf Formateur Bert Bouwmeester (D66) werkt met Ooststellingwerfs Belang, CDA, PvdA en GroenLinks. Zij betrekken de VVD bij de formatie.
Vlieland Politieke chaos. Formateur Johannes Kramer heeft zijn functie neergelegd, eerder deed Tom van Mourik dat al.
De Fryske Marren FNP, CDA, PvdA en GroenLinks zijn bezig met het opstellen van een coalitieakkoord op hoofdlijnen
Harlingen Informateur aangesteld Erik de Groot (PvdA) adviseert een akkoord op hoofdlijnen waar alle partijen aan mee mogen schrijven. Bestuurskundige Rieks Osinga zal dat proces begeleiden.
Heerenveen PvdA, VVD, GroenLinks en CDA voeren gesprekken onder leiding van formateur Jelle Zoetendal (PvdA).
Leeuwarden College van PvdA, GroenLinks, Gemeentebelangen en CDA is op 1 juni gepresenteerd.
Noardeast-Fryslân College bestaande uit FNP, SiN en Gemeentebelangen geïnstalleerd.
Opsterland Coalitie van Opsterlands Belang, FNP, PvdA en ChristenUnie geadviseerd. Maaike Prins (CDA) gaat daar als formateur mee verder.
Schiermonnikoog Samen voor Schiermonnikoog en Schiermonnikoogs Belang hebben een coalitieakkoord gesloten.
Terschelling Coalitie tussen VVD en Plaatselijk Belang is rond. College bestaat volledig uit vrouwen.
Smallingerland Informateur Geart Benedictus (CDA) adviseert een coalitie van met CDA, ChristenUnie, VVD, GroenLinks en FNP.
Súdwest-Fryslân College bestaande uit PvdA, CDA en FNP geïnstalleerd.
Tytsjerksteradiel Formateur Hendrik ten Hoeve (FNP) werkt met FNP, CDA en PvdA/GroenLinks aan een nieuw college.
Waadhoeke College bestaande uit SAM, Gemeentebelangen en FNP geïnstalleerd.
Weststellingwerf Nieuwe college wordt gevormd door VVD, CDA, Weststellingwerfs Belang en Sociaal Duurzaam Weststellingwerf.