Friese aanpak moet biodiversiteit op industrieterrein brengen

In Leeuwarden is een plan gepresenteerd dat als blauwdruk kan dienen voor het vergroenen van bedrijfsterreinen. Het doel is om de diversiteit aan fauna en flora te vergroten.
Nieuwe aanpak voor biodiversiteit op industrieterreinen
Het is een initiatief van Stichting Ynnatura, waar veertig bedrijven bij aangesloten zijn die de Friese natuur willen versterken.
Met behulp van een ecologisch adviesbureau wordt zulke plannen komend voorjaar al uitgevoerd om de industrieterreinen Skûlenboarch en Westkern bij Eastermar en Kootstertille. Die plannen zijn zo gemaakt, dat ze ook op andere industrieterreinen te gebruiken zijn.
Projectleider Theun Wiersma van Ynnatura en Jan Postma van Van Assen Recycling © Omrop Fryslân
Projectleider Theun Wiersma van Ynnatura: "Veel bedrijven willen dit wel graag en ziek ook wel dat het noodzakelijk is, maar hebben daarvoor niet de middelen, de mensen en de kennis. Als stichting hebben we nu een format ontwikkeld waarmee we zeggen dat als je dit toepast en je hebt er mensen bij van Ynnatura, dan kun je dat met elkaar oppakken."

"Terugdoen voor de natuur"

Het gaat onder andere om het planten van planten die bijvoorbeeld het aantal insecten verhogen, een zwaluwmuur of een poel voor kikkers, maar ook om een andere manier van beheren van bijvoorbeeld het gras waardoor er een grotere diversiteit aan plantensoorten ontstaat.
Zakelijk kan het uit, maar de morele overtuiging dat zoiets nodig is, is een belangrijker argument, zegt Jan Postma van Van Assen Recycling: "Wij zijn opgegroeid in de natuur als Friezen en er gaat veel natuur verloren. Wij voelen als bedrijf ook een morele verplichting om iets terug te doen voor de natuur."