Provincie stelt subsidie beschikbaar voor maatregelen tegen wolvenschade

Dierenhouders kunnen vanaf 12 april gebruikmaken van subsidie om maatregelen te nemen tegen wolvenschade. De provincie stelt daar 200.000 euro voor beschikbaar.
Een wolf op de Veluwe © ANP
De regeling geldt voor de door Gedeputeerde Staten vastgestelde wolvengebieden. Dat gaat om het gebied tussen de A7, de A32 en de grens met Drenthe.
Dierenhouders kunnen met de subsidie materiaal aanschaffen om schade van de wolf te voorkomen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld elektrische rasters plaatsen. Dierenhouders die na 14 december zulk materiaal hebben gekocht, kunnen onder bepaalde voorwaarden ook geld terugkrijgen.

Voor grondeigenaren er net naast

Er is ook een regeling voor grondeigenaren net naast het vastgesteld gebied. Als daar sprake is van drie aanvallen binnen zeven dagen, kan die ook gebruikmaken van de subsidie.
Daarbij moeten een of meerdere dieren gedood zijn en door BIJ12 beoordeeld als 'dood door wolf niet uit te sluiten'. Een aanvraag moet binnen twee weken na de derde aanval binnen zijn.
Gedeputeerde Klaas Fokkinga verwacht wel dat er behoefte aan is. "In Drenthe wordt er gebruik van gemaakt, dus ik denk bij ons ook wel. Maar hoeveel durf ik niet te zeggen. Wij doen dit in samenwerking met Drenthe, de voorzitter is ook dezelfde persoon."
Gedeputeerde Klaas Fokkinga over de subsidieregeling tegen wolvenschade
De stichting die graag een wolvenhek om Fryslân heen wil, kan volgens Fokkinga geen gebruik maken van de subsidie. "Een groot hek om Fryslân heen is niet realistisch. Maar om bepaalde percelen is het zeker wel mogelijk."

Commissie en consulent

De al actieve projectgroep Previnsje Wolveskea Fryslân wordt een commissie, die aan de slag gaat met een schadepreventieplan voor dat gebied. In dat plan komen bijvoorbeeld maatregelen om schade door de wolf te voorkomen.
Er komt ook een wolvenconsulent. Die kan houders van landbouwdieren gratis adviseren en helpen bij het aanvragen van subsidie.

In totaal 344.000 euro

Er is geen wolf in Fryslân gevestigd, maar wel in Drenthe. Diezelfde wolf wordt ook in het zuidoosten van Fryslân gezien.
De actiepunten van Gedeputeerde Staten kosten in totaal 344.000 euro tot en met 2024.