Met een 'brûsdei' geven dorpshuizen aan dat ze weer los mogen na twee jaar corona

Met de kreet 'We zijn weer los!' geven alle Friese dorpshuizen aan dat ze na corona weer open zijn. Stichting Doarpswurk organiseert deze zaterdag een 'Doarpsbrûsdei' om weer leven in de brouwerij te brengen.
In Houtigehage bij dorpshuis De Huchte werd een speciale vlag gehesen en er waren tal van activiteiten.
"De dorpshuizen organiseren allerlei activiteiten voor jong en oud om de dorpen weer te laten bruisen. Na corona is dat hard nodig om er weer leven in te krijgen. We hebben twee jaar lang te maken gehad met allerlei beperkende maatregelen en de energie was er op sommige plekken ook wel wat uit", zegt Theo Andreae van Doarpswurk.
Ook andere verenigingen uit het dorp zijn erbij betrokken. Ruim 40 dorpshuizen doen mee aan deze dag. Zo'n tien anderen organiseren ook van alles.
Sommige dorpshuizen zitten in zwaar weer. "Die hebben financiële of bestuurlijke problemen. Bij een aantal knijpt het, en die zullen we steunen om te zien dat daar ook weer leven in komt."
Theo Andreae van Doarpswurk