Leeuwarden: Hoe verdeelt de grootste gemeente aandacht tussen dorp en stad?

De gemeente Leeuwarden hoort bij de 25 grootste gemeenten van Nederland. Het grootste deel van de inwoners komt uit de stad Leeuwarden, maar er is ook nog een groot deel dat uit de omliggende dorpen komt. Hoe verdeelt de gemeente hierover de aandacht?
© geen
De gemeente Leeuwarden is de afgelopen acht jaar enorm veranderd. Waar het eerst vooral een stadse gemeente was met een aantal dorpen, werd het na de herinrichting in 2014 (met Boarnsterhim) en in 2018 (met Littenseradiel en Ljouwerteradiel) een gemeente met een groot aantal dorpen.
De gemeente telt nu 35 dorpen en 37 buurtschappen. de FNP is kritisch op hoe de gemeente met deze veranderingen omgaat.
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen licht Omrop Fryslân iedere dag een gemeente uit. Wat speelt er in elke gemeente en wat valt op? Kijk op Omropfryslan.nl/GR22 voor meer nieuws over de verkiezingen.
Het valt in het verkiezingsprogramma van de FNP dan ook direct op dat de partij met klem wil opkomen voor de dorpen: "De gemeente is nu eens groter dan de stad Leeuwarden." Ze zijn ook kritisch op de andere partijen. Volgens de partij spreekt het bij de zittende partijen niet altijd voor zich dat de dorpen ook wat hebben in te brengen.

Niet één in het college van buiten de stad

Als je bijvoorbeeld kijkt naar het college van de gemeente Leeuwarden, dan valt het op dat van het zeskoppige college (burgemeester en vijf wethouders) er niet één van buiten Leeuwarden komt.

Leefbaar

"De FNP in Leeuwarden heeft de afgelopen jaren geprobeerd de andere partijen in de raad bewust te maken", zegt lijsttrekker Jan-Willem Tuininga. "de gevestigde partijen zijn het niet gewend om met zoveel partijen om te gaan. Maar wij vinden het belangrijk om de dorpen leefbaar te houden."
FNP is dan ook de enige partij waarvan de meerderheid van de kandidaten opmerkelijk genoeg niet uit Leeuwarden komt. Bij alle andere partijen komt verreweg de meerderheid van de kandidaten uit de stad Leeuwarden.

'Heel arbeidsintensief'

In heel Fryslân zijn er een hoop nieuwe partijen die meedoen aan de verkiezingen. Maar er zijn ook partijen die stoppen, zoals de Partij voor de Dieren in Leeuwarden. Afgelopen jaren zat Caroline de Groot voor deze partij in de gemeenteraad. Afgelopen jaar heeft ze aangegeven te stoppen. De reden: het werk als raadslid is volgens haar heel arbeidsintensief. Hoewel ze er met veel voldoening op terugkijkt, waren het volgens haar wel moeilijke jaren.
Over de rol van de partij in de afgelopen vier jaar zegt De Groot: "We hebben vooral een aanjagende functie. Met één zetel ga je niet het beleid bepalen, maar je kunt wel andere partijen aan het denken zetten."

Dieren worden beschermd bij bouwprocessen

Dat is volgens De Groot bijvoorbeeld terug te zien in hoe partijen aankijken tegen beschermde diersoorten. De gemeente heeft het steeds meer in haar beleid opgenomen dat dieren beschermd worden bij bouwprocessen. Zoals op dit moment het geval is in de Hollanderwijk, waar de werkzaamheden aangepast worden op de vleermuizen en vogels daar.
De groot vertelt dat er zelfs collegaraadsleden zijn die naar haar toekwamen en zeiden: "Door jou ben ik bewuster gaan eten."

Dierenwelzijn als beleidspunt

Het is nu de vraag welke partijen het dierenwelzijn als beleidspunt gaan overnemen. In de verkiezingsprogramma's is het met name GroenLinks die zich expliciet uitspreekt voor het dierenwelzijn. De partij wil dat 'dierenwelzijn een duidelijke plek krijgt in het handelen van de gemeente'.
De partij pleit onder andere voor dierenwelzijn als aparte portefeuille en voor het planten voor meer bomen en struiken in de gemeente, bijvoorbeeld voor vogels.
Andere partijen, zoals PvdA, D66, GemeenteBelangen, ChristenUnie en FNP hebben ook punten die te maken hebben met dierenwelzijn. Het gaat bijvoorbeeld om het steunen 'van initiatieven die goed zijn voor de aanwezigheid van weidevogels' (PvdA) of het ontwikkelen van een plan voor biodiversiteit (ChristenUnie).
Partijen als CDA, FvD, lijst 058 en VVD hebben in haar programma niets expliciet opgenomen over dierenwelzijn.
© geen
De nieuwkomer in de gemeente Leeuwarden is Forum voor Democratie. FvD doet ook mee in de gemeenten Achtkarspelen, De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân.
Hoge verwachtingen
Omdat FvD in de Statenverkiezingen zes zetels behaalde, zijn de verwachtingen hoog. Volgens partijleider Baudet zijn de gemeenteraadsverkiezingen ervoor om een signaal af te geven. "Niet alleen over toekomst van hun gemeenschap, maar over de toekomst van de wereld."
Kevin Oudhuis, lijsttrekker van FvD in Leeuwarden, zegt dat hij uit 'noodzaak' de politiek in is gegaan. Hij wil tegengas geven aan de bestaande politiek. Zo zet hij zich in voor directe referenda, waarbij de stemmen van burgers over bepaalde kwesties binden zijn. De partij verzet zich ook tegen de komst van nieuwe azc's.
Welk signaal er in Leeuwarden afgegeven wordt, zal 15 maart blijken.
Benieuwd welke partij overeenkomt met jouw standpunten? Klik hier voor de stemwijzer.