Stavoren krijgt nieuwe waterkering: 'schansbank' van 125 meter lang

Wetterskip Fryslân werkt bij Stavoren aan een nieuwe waterkering. Een bijzonder onderdeel van die kering, die 145.000 euro kost, is de 'schansbank' tussen de verenigingshaven en de Breefenne. Het gaat om een 125-meter lange betonnen band met houten zittingen.
Wetterskip Fryslân werkt aan de waterkering bij Stavoren
"We zijn hier bezig om een deel van de regionale kering te verhogen en te versterken", zegt Frodo Verberg, projectleider van Wetterskip Fryslân. "Dat gaat hier in Stavoren over ongeveer 500 meter. Het grootste gedeelte ervan, 375 meter, versterken we middels grondverhoging. Alleen hier tussen de huizen en de jachthaven is het zo smal, met grote bomen, dat de ruimte daarom te krap is om het met grond op te lossen."
Daarom heeft het waterschap een betonnen wal geplaatst over een breedte van 125 meter. Die wal is hoog genoeg om toekomstig hoog water tegen te houden. Het bovenste gedeelte van het betonnen geheel bestaat uit afgewerkte, betonnen blokken van 900 kilo, met daartussen de houten bankzitjes.
Het 'schansbankje' bij de jachthaven van Stavoren © Omrop Fryslân, Casper Slotboom
De schansbank verwijst ook naar het verleden, want het heeft de vorm van de eerdere schans in Stavoren. Verberg: "Toen we bezig waren met de uitwerking, dachten we dat het voor de jachthaven mooi zou zijn om een zitband te maken. Zo kan je in het seizoen genieten van het vertier dat hier in de haven is."
"We hebben in de geschiedenisboeken gekeken en aan de overkant was een schans. In de 17e eeuw was Stavoren een belangrijke haven. Bij de haven stonden verschillende schansen, verdedigingswerken die er voor zorgen dat Stavoren tegen vijanden en de wilde Zuiderzee beschermd was. De vorm van de jachthaven is gelijk aan de schans van de 17e eeuw. Die benadrukken we nu met deze zitband", zegt Verberg.
Frodo Verberg, projectleider Wetterskip Fryslân © Omrop Fryslân, Casper Slotboom
"We wilden graag die knipoog maken naar het verleden van Stavoren", zegt de projectleider. "Daarom brengen we aan het begin van de zitbank ook twee plaquettes aan, om uit te leggen hoe de vorm tot stand kwam." Het werk aan de kade is in maart klaar. Daarna is het tijd voor de laatste stap, en zaait de aannemer het gras in.
De versterking van de kering was hoognodig: "Eens in de zes jaar toetsen we alle regionale keringen op sterkte en op hoogte. Dat leidt tot een opgave. Deze opgave loopt tot 2027. We moesten 380 kilometer aan waterkeringen aanpakken. Nu zijn we ongeveer halverwege. Dit maakt daar onderdeel vanuit", zegt Verberg.