Storm Eunice in Fryslân in beeld

Heel Fryslân was vrijdag bezig met storm Eunice die over de provincie raasde. Dat leverde naast schade en overlast ook bijzondere beelden op.
VIDEO: Fryslân en Eunice
Overal in Fryslân waren meldingen van schade; van Leeuwarden tot Sint Annaparochie en van ze dijk bij Hallum tot Vlieland.
Op de rondweg van Sneek blokkeert een omgewaaide boom de weg. Verkeer tussen de kruising met de Tingieterstraat en de Bredyk, en de kruising met de State As en de Bolswarderbaan, moet omrijden. De weg is in beide richtingen afgesloten.