Zorgen over huisartsen op platteland: "Als apotheek weggaat, gaat huisarts ook weg"

Huisartsen met een apotheek in kleine dorpen dreigen te verdwijnen. Volgens huisartsen door het hele land is dat een probleem voor de gemeenschap. Ze hebben een manifest opgesteld voor het behoud van de apotheekhoudende huisartsen op het platteland.
Zorgen op platteland om positie huisarts:
In Fryslân is het lastig om jonge dokters te vinden die een praktijk over willen nemen. Ook Peter Pijman, huisarts in Minnertsga, merkt dat. "Over twee jaar mag ik met pensioen. Dan wil ik van mijn praktijk af, maar het is heel moeilijk om dat hier op het platteland voor elkaar te krijgen."
Volgens Pijman willen niet veel dokters naar Fryslân toe. Ook zijn ze huiverig voor de rompslomp van een praktijk met een apotheek erbij. "Ik besteed nu zo'n 70 procent van mijn tijd aan administratieve taken, in plaats van aan zorgtaken", zegt hij. "Dat komt, omdat vanuit de overheid en de zorgverzekeraars heel veel regelgeving is waar wij aan moeten voldoen om de zorg hier te blijven houden."
Huisarts Peter Pijman © Omrop Fryslân, Casper Slotboom
Een huisartsenpraktijk op het platteland kan volgens hem echter niet zonder een apotheek. "De apotheek is een noodzaak om voor een kleine huisarts voldoende inkomen op te leveren. Dus als de apotheek weggaat, gaat de huisarts ook weg. Hier zit nu ook bijvoorbeeld een kindertherapeut, een fysiotherapeut. Je verwacht dat die dan ook ergens anders hun heil gaan zoeken."
Iedere zorgverzekeraar vraagt een ander merk medicatie en overal moeten drie stukken papier bij.
Esther Doeglas, huisarts in Menaam
Esther Doeglas heeft al twintig jaar een huisartsenpraktijk in Menaam, met een apotheek. Door de jaren heen heeft ze er steeds meer papierwerk bij gekregen. "In het begin was het allemaal best prima te doen, het gaf af en toe wat extra werk. Maar door alle wet- en regelgeving en al het verschillende beleid van verschillende zorgverzekeraars is het ontzettend moeilijk om vol te houden. Iedere zorgverzekeraar vraagt een ander merk medicatie en overal moeten drie stukken papier bij."
Om dat beter op te vangen, werkt Doeglas samen met andere praktijken. "De praktijken in de omgeving waren allemaal eilandjes, allemaal bezig met de zorg voor onze eigen patiënten. Maar we lopen ook tegen de zelfde problemen aan. We zijn heel erg bezig geweest om met elkaar te kunnen sparren en oplossingen te zoeken voor dingen die we tegen komen. We hebben een praktijkmanager die ons een stukje administratie ontneemt."
Huisarts Esther Doeglas © Omrop Fryslân
Adrie Weiland is zo'n praktijkmanager. Hij neemt taken uit handen van vijf huisartsen in de dorpen Sexbierum, Oosterbierum, Minnertsga, Sint-Annaparochie en Menaam. "Denk aan kwaliteit, het inzetten van een jeugdconsulent en uitwisseling van personeel. Of gebruik maken van elkaars expertise. De een is gespecialiseerd in sterilisatie, de ander in het stoppen met roken."
Hij onderhoudt ook het contact met de gemeente en de verzekeraars. "Dan kunnen de huisartsen bezig blijven met hun core business: het zien van patiëntie", zegt Weiland. De apotheekhoudende huisartsen kunnen elkaar op deze manier versterken en de leefbaarheid op het platteland in stand houden.
Medicijnen © Omrop Fryslân
Zorgverzekeraar De Friesland ziet ook dat de huisartsenzorg in Fryslân onder druk staat. Niet alleen op het platteland, maar ook in de steden. Kort geleden was er in Leeuwarden een acuut huisartsentekort, met een lange wachtlijst tot gevolg.
De zorgverzekeraar zegt al jaren in gesprek te zijn over oplossingen voor het tekort en de druk op de huisartsen. In het manifest wordt zorgverzekeraars gevraagd een inkoopbeleid te realiseren dat gelijk is voor alle apotheekhoudende huisartsen, maar dat kan volgens De Friesland nu niet. "Een uniform inkoopbeleid op gebied van farmacie zoals in het manifest wordt gevraagd past niet binnen de huidige wet- en regelgeving", laat de zorgverzekeraar weten.