SP en 50PLUS over verkoop stroom Wynpark: "Doelstelling duurzaam Fryslân in gevaar"

De Statenfracties van SP en 50PLUS zijn boos dat een kwart van de opbrengst van Wynpark Fryslân is verkocht aan chemiereus Chemelot in het Limburgse Geleen. De partijen eisen een verklaring van gedeputeerde Friso Douwstra.
© Omrop Fryslân
De partijen zijn bang dat de doelstelling om alle energie voor Fryslân duurzaam op te wekken onhaalbaar wordt als een groot deel van de stroom van het windpark verkocht wordt aan bedrijven buiten Fryslân.

Niet ingelicht

De partijen willen weten waarom Provinciale Staten niet zijn ingelicht over het contact met Chemelot. "Is er nog meer dat wij niet weten over Wynpark Fryslân en de verkoop van de stroom", vragen de partijen aan Douwstra.
Ze vinden het verbazingwekkend dat er wordt gezegd dat Fryslân moet verduurzamen, terwijl de groene stroom van het windpark wordt verkocht aan een chemiebedrijf in het zuiden. De partijen wijzen erop dat de aanleg van Wynpark Fryslân mogelijk wordt gemaakt met dank aan voorfinanciering uit het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE).
Het complex van Chemelot bij Geleen in Limburg © Omrop Fryslân
De doelstelling van dit fonds is om een bijdrage te leveren aan het duurzamer maken van Fryslân. De partijen willen daarom weten of Friese inwoners ook al een aanbod hebben gekregen voor energie uit Wynpark Fryslân.

Grootste afnemer

Het bedrijf waar het om gaat, Chemelot bij Geleen, draait sinds januari deels op groene stroom van Wynpark Fryslân in het IJsselmeer. Chemelot heeft met Eneco een contract gesloten voor 350 gigawatt per jaar en is daarmee meteen de grootste afnemer van Wynpark Fryslân.
Het komt er in de praktijk op neer dat 21 van de 89 windturbines van het windpark met een opgesteld vermogen van 90 megawatt de komende 15 jaar exclusief voor Chemelot zullen draaien. Een en ander is vastgelegd in een zogenaamde 'Power Purchase Agreement'.
Naast de SP en 50PLUS zijn ook GroenLinks en de Partij voor de Dieren erg kritisch over het leveren van stroom van Wynpark Fryslân aan Chemelot.