Zorgen over geld voor het Stellingwerfs: gemeenten met Poepjes in gesprek

Wethouders van West- en Ooststellingwerf gaan met gedeputeerde Sietske Poepjes in gesprek. In de gemeenten leven zorgen over de financiering van de Schieversronte en streektaalprojecten.
Deputearre Sietske Poepjes © Omrop Fryslân
De provincie heeft in december besloten om te stoppen met de bestaande Regeling Stellingwerfs. De subsidie voor de stichting Stellingwarver Schrieversronte - het instituut voor onder andere de Stellingwerfse taal - blijft wel in stand, maar het is in de gemeenten niet duidelijk wat dat financieel betekent.

Geld anders verdeeld

De stichting kon in 2019 nog rekenen op 130.000 euro subsidie van de provincie en beide gemeenten, maar met een nieuwe regeling bleef daar vanaf 2020 nog 75.000 van over.
Daarnaast kwam er zo'n 65.000 euro aan projectsubsidie. Iedereen die iets met het Stellingwerfs wilde doen, kon daar een aanvraag voor indienen. In praktijk deed vooral de Schrieversronte er een beroep op.

Gemeenten willen doorzetten

Nu lijkt de provincie van die constructie af te willen. Wethouder Esther Verhagen had het over 'redenen op technisch vlak'. De beide gemeenten willen volgens haar wel de huidige regeling doorzetten, ook als de provincie niet meegaat.
Verhagens collega Roelof Theun Hoen bevestigt dat uit Weststellingwerf: "Het klopt dat we voornemens zijn om de regeling Stellingwerfs vanuit beide gemeenten voort te zetten om het Stellingwerfs te blijven stimuleren."
De gemeenten hebben echter nog geen duidelijkheid over de gevolgen van het provinciale besluit. Verhagen en Hoen zullen eerst donderdag met elkaar praten in Weststellingwerf. De lunchbijeenkomst met Poepjes staat in maart op de agenda.