GGD hoopt dat OMT naar quarantaineregels wil kijken: zo'n 3.000 Friese kinderen thuis

GGD Fryslân hoopt dat het Outbreak Management Team snel de quarantaineregels voor het onderwijs wil heroverwegen. De schatting is dat er nu zo'n 3.000 Friese leerlingen thuis zitten.
Een docent verzorgt thuisonderwijs © ANP
De scholen zijn nog geen twee weken los na de kerstvakantie, maar toch is de weerslag van de besmettelijke omikronvariant al duidelijk zichtbaar in het Friese onderwijs. Er zijn 87 basisschoolklassen naar huis gestuurd en in het voortgezet onderwijs heeft de GGD 16 coronaclusters in beeld.

Zorgen

De regel is dat bij drie besmette kinderen de hele klas naar huis moet, maar volgens de GGD is het maar de vraag hoe houdbaar dat is. "Dat ligt bij het onderwijs zelf, maar we maken ons daar wel zorgen over", verklaart Derk Moor van GGD Fryslân.
We zien nu dat het gaat knellen, dus we hopen dat het OMT zich hier op korte termijn over buigt.
Derk Moor van GGD Fryslân
"Het is niet goed dat zoveel kinderen thuis komen te zitten. We zien nu dat het gaat knellen, dus we hopen dat het OMT zich hier op korte termijn over buigt", zegt Moor.

Regels nog houdbaar?

De GGD en het onderwijs werken volgens Moor op een smalle lijn. "Enerzijds wil je groei van de ziekte voorkomen, anderzijds wil je kinderen onderwijs geven. Omikron is veel besmettelijker, maar het lijkt erop dat het wel minder ziek maakt. Je kunt dan denken: zijn de regels nog wel passend bij deze tijd? Dat dilemma ligt bij het OMT. Wij hopen dat daar snel een nieuwe uitspraak over komt."
Derk Moor van GGD Fryslân
GGD Fryslân geeft advies aan scholen. "Het probleem is dat het organisatorisch voor scholen heel lastig wordt. Het omschakelen naar thuisonderwijs is niet makkelijk in een dag te doen."
Leerkrachten die een boosterprik hebben gehad, hoeven niet meer naar huis bij een besmetting in de klas. Maar voor leerlingen geldt dat niet. Drie besmettingen betekent dat iedereen naar huis moet.
Als meerdere besmette kinderen uit één gezin komen, ziet de GGD het wel als 'één' besmetting.
De precieze regels en adviezen over hoe leerlingen en het onderwijs met het coronavirus om moeten gaan, zijn te lezen op de website van het RIVM.