Bouwkuipen doorgebroken: vismigratierivier Afsluitdijk stap dichterbij

De aanleg van de vismigratierivier bij Kornwerderzand heeft een bijzonder punt bereikt. In het gat in de Afsluitdijk is een doorbraak gemaakt tussen de bouwkuip aan de kant van het IJsselmeer en die aan de kant van de Waddenzee.
© Jan Wessels
Dat betekent dat de bouwers nu vanuit één bouwkuip verder kunnen werken aan de doorgang voor de vismigratierivier bij Kornwerderzand. Daarna wordt een slingerende rivier van vier kilometer aangelegd in het IJsselmeer, een overgangsgebied tussen zoet en zout water.
Zo moet het er straks uit zien © De nieuwe Afsluitdijk
Vis kan dan vanuit de Waddenzee naar het IJsselmeer komen en andersom. De vismigratierivier is bedoeld voor trekvissen die behoefte hebben van zoet en zout water om zich voort te planten en op te groeien. Dat is nu een probleem, vanwege de aanleg van dijken en dammen.