Vleermuizen verhinderen de sloop van woningen in Marsum

Woningbouwcorporatie Wonen Noordwest-Friesland heeft een deel van de sloopplannen in Marsum moeten stilleggen, omdat er vleermuizen in de woningen zitten.
Dwergvleermuis © Shutterstock.com (Rudmer Zwerver)
Van de vier woonblokken zijn er nu drie gesloopt, maar het vierde blok blijft nu ieder geval tot volgend voorjaar staan.
"Het plan was anders, we wilden alles tegelijkertijd slopen. Dat was ook zo afgesproken met de sloper", zegt gebiedsregisseur Willem Seepma van Wonen Noordwest-Friesland. "Met de laatste controle van de Flora- en faunawet kwam naar voren dat in één van de blokjes toch vleermuizen zijn aangetroffen. Daarom hebben we moeten besluiten om die sloop uit te stellen."
In deze tijd van het jaar moeten vleermuizen met rust worden gelaten. "Je mag ze niet verstoren. Sloop zou dat zeker doen, zegt Seepma. "De vleermuizen moeten eerst alternatieve huisvesting krijgen om het zo maar te zeggen, maar het is nu niet het moment om daarmee aan de slag te gaan."

Vier maanden uitstel

Door de vondst van de vleermuizen wordt de sloop met tenminste vier maanden uitgesteld. Het is niet duidelijk of de woningen straks weer bewoond worden door de mensen die er eerder ook al in zaten. "Mocht dat wel zo zijn, dan is het vervelend voor die mensen omdat de nieuwbouw later komt en ze iets langer in hun tijdelijke huisvesting moeten verblijven."
De woningbouwcorporatie moet zich er nu eerst bij neerleggen. "Zodra we weer groen licht krijgen om te slopen, zullen we het weer oppakken. Die vertraging tussen nu en het voorjaar kan een maand of 4 zijn, misschien 5", zegt Seepma. "Zolang wordt het wel uitgesteld. Die vertraging heb je nu te nemen."
Willem Seepma van Wonen Noordwest-Friesland over de sloop