Steeds meer drugsdumping in het Noorden: FUMO komt met een protocol

De milieudienst FUMO stelt een protocol op waar in staat hoe er moet worden gehandeld als er gedumpt drugsafval wordt gevonden. Ze willen daarmee adequater handelen en vervuiling voorkomen.
© ANP
Het dumpen van drugsafval gebeurt steeds vaker in het Noorden en dus ook in onze provincie, concludeert de FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing). Daarom is het goed om een provinciaal protocol op te stellen voor drugsvondsten. Het moet leiden tot minder schade voor het milieu, meer veiligheid en lagere opruimkosten.

Taken en verantwoordelijkheden

In het protocol moet rekening worden gehouden met de rollen, taken en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen. Dat zijn bij een drugsvondst niet enkel politie, openbaar ministerie en provincie, maar ook bijvoorbeeld Staatsbosbeheer en andere natuurbeheerders. Met het protocol moet voortaan duidelijk zijn wat men van elkaar kan verwachten.
Drugs kunnen ernstige milieuschade veroorzaken. De FUMO moet vanuit de wet bodembescherming toezicht houden.
Bianca Hiemstra van de FUMO