Raadsenquête Súdwest-Fryslân over Empatec: maak bestuur simpeler

Maak het bestuur van sociaal werkbedrijf Empatec eenvoudiger. Dat is de belangrijkste aanbeveling van de raadsenquête hierover van de gemeente Súdwest-Fryslân.
Voorzitter Pieter de Vries overhandigt het rapport van de enquêtecommissie aan burgemeester Jannewietske de Vries © gemeente Súdwest-Fryslân
Súdwest-Fryslân is de grootste van de vier gemeentes die eigenaar zijn van Empatec via de zogenaamde Gemeenschappelijke Regeling, de GR. De belangrijkste uitkomst van de raadsenquête is: stap als gemeente uit die GR of schaf die helemaal af.

Meer bevoegdheid

Een raadsenquête is een zwaar middel om in te zetten. Súdwest-Fryslân verwachtte meer problemen met financiën en verantwoordelijkheden. De enquêtecommissie is vanaf maart bezig geweest met onderzoek, interviews en conclusies.
Door de aanbeveling, hoopt de gemeenteraad direct opdrachten te kunnen geven en meer bevoegdheid te hebben over de NV Empatec dan nu het geval is, via een Raad van Commissarissen, een GR en een aandeelhoudersvergadering.

Onrust

Of het uitstappen door Súdwest-Fryslân voor de gemeente zelf financiële gevolgen heeft, moet nog uit worden gezocht. Voor de werknemers van Empatec verandert er niets, zegt voorzitter van de enquêtecommissie, Pieter de Vries.
"Ik begrijp de onrust wel, maar we hebben een verplichting om voor ze te zorgen. Daar duiken we niet voor weg. Daar kunnen ze rustig van gaan slapen. Het gaat juist om het circus dat eromheen zit. We willen proberen om de beste zaken met gemeenschapsgeld te doen. Het moet niet verdwijnen in oeverloze discussies, maar we willen duidelijke zaken kunnen doen."

Andere aanbevelingen

Opmerkelijk is dat afgelopen week bij de presentatie van de zogenaamde businesscase andere aanbevelingen worden gedaan. Het gaat over de toekomst van Empattec en met welke bestuursvorm er het beste een werk-leerbedrijf van te maken is. De conclusie van de ingeschakelde adviseurs was om Empatec als NV door te laten bestaan in combinatie met een GR. Daarin zouden de gemeenteraden van Harlingen, Waadhoeke, De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân voldoende bevoegdheid hebben over Empatec en de financiën.
Een heel andere conclusie dus dan die van de raadsenquête van Súdwest-Fryslân. Maar die laatste gaat dan ook alleen voor die gemeente op. De raad moet er op 3 februari een besluit over nemen.