Rijkswaterstaat onderzoekt bereikbaarheid Ameland: wordt de haven verplaatst?

Rijkswaterstaat is begonnen met het vervolgonderzoek naar de bereikbaarheid van Ameland na 2030. Vanaf 1 februari komen er digitale bijeenkomsten voor de eilanders en andere geïnteresseerden.
Hollum op It Amelân © Shutterstock.com (Ivonne Wierink)
Uit eerder onderzoek van Rijkswaterstaat kwamen twee 'oplossingsrichtingen' naar voren. Het vervoerssysteem kan geoptimaliseerd worden, maar er wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om de haven op het eiland te verplaatsen, van Nes naar Hollum of de Ballumerbocht. Op de vaste wal zou de haven verplaatst kunnen worden van Holwerd naar Ferwerd.

Veerverbinding onder druk

De vaarverbinding met Ameland staat onder druk. Door natuurlijke processen, zoals eb en vloed, de wind en stromingen, komt er steeds meer zand en slib in de vaargeul terecht. Daarom zijn er eerder al maatregelen genomen, zoals baggeren en het afsnijden van een bocht in de vaargeul.
Rijkswaterstaat blijft de komende jaren baggeren om de geul open te houden, maar vindt het ook noodzakelijk om te kijken naar andere oplossingen voor na 2030.