Commandant vliegbasis: overlast niet de bedoeling, maar defensie heeft opdracht

Dat Friezen nu zoveel hinder ondervinden van het geluid van de Leeuwarder vliegbasis is niet de bedoeling, maar defensie heeft nu eenmaal een opdracht. Dat zegt commandant Henk Doorten van de vliegbasis.
Een F-35 van de Leeuwarder vliegbasis © ANP
Mensen die een halfuur in het lawaai zitten, niet meer kunnen thuiswerken en scholen die niet meer les kunnen geven. De geluidsklachten zijn niet eerder zo erg geweest als dit jaar.
"We hebben de intentie om er iets aan te doen", zegt Doorten. "We zijn bezig met onderzoek hoe we het geluid van de F-35 kunnen inperken. Kijken hoe hoog moeten we vliegen, hoe hard, wanneer? Dat moeten we afstemmen met de omgeving."
We gaan het onderzoek zo snel mogelijk doen, maar dat kost natuurlijk wel wat tijd.
Basiscommandant Henk Doorten
Volgens Doorten is de coronacrisis een van de oorzaken dat er nu meer klachten zijn. "Omdat mensen thuiswerken, wordt het anders ervaren dan in het verleden."
Dat de klachten ook uit een groter gebied komen, heeft volgens de commandant te maken met het toestel: de F-35 maakt meer geluid dan zijn voorganger, de F-16.
Doorten erkent dat het minstens een poos gaat duren voordat er verbetering is. "We gaan het onderzoek zo snel mogelijk doen, maar dat kost natuurlijk wel wat tijd."
De gegevens die defensie ophaalt bij het onderzoek worden vergeleken met de gegevens van het geluidsmeetnet. Als het allemaal overeenkomt, dan worden er nieuwe routes gemaakt en die worden dan weer getest.
Basiscommandant Henk Doorten © ANP
De meeste overlast wordt ervaren tijdens grote oefeningen. Die niet meer in Leeuwarden doen is geen optie. " Maar we proberen het tot een minimum te beperken. We gaan naar het buitenland bijvoorbeeld. Noorwegen is de plek voor een grote oefening. We werken ook samen met de Noren. De intentie is ook om in de toekomst het geluid meer te verdelen tussen Nederland en Noorwegen."

'Contact is intensiever dan voorheen'

In de commissie geluidshinder, waar donderdag onder andere de plaatselijke belangen van Dronryp, Marsum en Stiens over de overlast vertelden, kwam ook naar voren dat er ontevredenheid is over de late reacties van de vliegbasis.
Doorten vindt juist dat het contact met de zogenoemde auditcommissie, die meekijkt op het geluidsmeetnet, goed is. "Het contact is intensiever dan in het verleden. Daarin leggen we uit dat we er zeker mee bezig zijn, maar we hebben onze taakopdracht."