Reactie op gruttorapport: zonder geld waren er nog minder grutto's geweest

Als er geen geld aan gruttobescherming was uitgegeven, waren er nu bijna helemaal geen kuikens meer geweest. Dat zeggen de Vogelbescherming en natuurbeheerders in reactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer.
Skries © Shutterstock.com (Leo Bucher)
In dat kritische rapport 'Waar is de grutto' wordt de conclusie getrokken dat het beleid niet werkt. Er gaat steeds meer geld naar toe, maar het aantal grutto's daalt steeds meer. Mogelijk kloppen tellingen niet, wordt er gezegd en op sommige plekken gaat het juist wel goed met de grutto.

Nat land en later maaien

Murk Nijdam uit Wommels zet zich al jaren in voor de grutto met natte stukken weiland. "We hebben hier een goed jaar gehad, er zijn veel kuikens opgegroeid." Zijn land is natter en hij maait later om de kuikens kans te geven om groot te worden. "Dat werkt wel, maar het geld heeft ook wel nut gehad, anders was de grutto wel met uitsterven bedreigd. Dat geld is ook de komende jaren nog nodig."
Al blijven roofdieren ook altijd nog een grote bedreiging. "Dat zullen we niet kunnen voorkomen. Als er maar meer kuikens opgroeien dan blijven er ook meer in leven." Volgens hem is zijn manier van werken geschikt. "Als meer boeren dat doen, zullen er over honderd jaar nog wel grutto's zijn."
Murk Nijdam
CDA-statenlid Attje Meekma reageert ook op het rapport. De conclusie dat het gruttobeleid nu niet effectief is, is voor Provinciale Staten en ook voor Attje Meekma niet nieuw. "We krijgen de cijfers ook en weten hoeveel geld er wordt ingestoken. Je kunt je ook afvragen hoe het was gegaan als we er geen geld hadden ingestopt, wat was er dan nog over geweest van de grutto? Er is nu nog wel kans dat de populatie kan groeien."

Predatie

Volgens haar wordt er ook te weinig gedaan aan predatie. "Daar moet veel meer op worden ingezet. Dat geven de mensen uit de gebieden zelf ook aan. Dat hoort erbij, anders is het weggegooid geld." Er is ook gesproken over het afschieten van vossen. "In de gebieden rondom de vogelweidegebieden is nog ruimte genoeg tegenover de vos. Zo'n 1000 per jaar worden gevangen."

Boerenland anders inrichten

Veel boerenland zou wel geschikt zijn voor de grutto, maar is er niet voor ingericht. "Dan moet er meer geld bij. Als je maatregelen neemt, kost dat de boer geld in opbrengstverlies en tijd en aandacht die erin gestopt wordt. Ook bij natuurgebieden liggen er nog wel kansen."
Attje Meekma
Gedeputeerde Hoogland kan zich niet vinden in het rapport van de Rekenkamer. Hij pleit ervoor om meer geld te steken in gruttobescherming, bijvoorbeeld door het Aanvalsplan Grutto en de Weidevogelnota.
Gedeputeerde Douwe Hoogland
"Er moet meer geld bij om die plannen goed uit te kunnen voeren. In het grasland zullen de boeren het doen en die moeten er wel een verdienmodel aan kunnen hebben. Het Aanvalsplan legt de nadruk op de biotoop, het leefgebied. Ik ben ervan overtuigd dat dit een goede uitwerking zal hebben."
Volgens hem zou heel Fryslân weidevogelgebied moeten worden.