Vikingen en Friezen: wat hebben ze ons nagelaten?

Veel Friezen weten het zeker: wij zijn familie van de Vikingen. Maar hoe zit dat nou echt? Welke rol hebben de Vikingen in onze geschiedenis gehad?
Daarover vertelt Nelleke IJssennagger-van der Pluijm in de tweede Thúsakademy:
De Vikingen: die stoere vechtersbazen uit het hoge noorden, daar voelen we ons graag mee verbonden. En dat is niet zo gek, want het is zeker dat de Vikingen hier in de vroege Middeleeuwen hebben gewoond. Maar wat is de invloed van de Vikingen nou precies geweest op onze geschiedenis, en wat hebben ze ons nagelaten?

De Vikingen in oude Friese gebieden

Nelleke IJssennagger - van der Pluijm (directeur-bestuurder van de Fryske Akademy) heeft jarenlang onderzoek gedaan naar de Vikingen in de oude Friese gebieden en is gepromoveerd op dit onderwerp. Hoe kwamen de Vikingen hier terecht en wat voerden ze uit? Hoe verhielden de inwoners zich tegenover die indringers, en waren het werkelijk van die wilde rovers en moordenaars? Wat hebben de Vikingen, nadat ze waren verdwenen, aan ons nagelaten?
De trije sprekkers: Goffe Jensma, Nelleke IJssennagger - van der Pluijm en Arjen Dijkstra © Omrop Fryslân
Drie wetenschappers geven in de decembermaand colleges over de verhalen achter mythes die ze hebben onderzocht en de inzichten die dat heeft opgeleverd.
Thúsakademy 'De mythe voorbij' Het verhaal over Vikingen en Friezen was woensdag 15 december om 20.30 uur live op televisie te zien bij Omrop Fryslân.